ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის კავკასიური სკოლა

ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის კავკასიური სკოლა  2001 წელს დაარსდა, რომლის მისიაა კომუნიკაციების მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება და დამოუკიდებელი, პროფესიონალური მედიის მხარდაჭერა  კავკასიასა და  ევროპულ საგანმანათლებლო  სივრცეში.

2002  წლიდან  ამერიკის შეერთებული შტატების  მთავრობის  ფინანსური მხარდაჭერით  ჟურნალისტიკის ინგლისურენოვანი პროგრამაზე ყოველწლიურად ირიცხებიან სტუდენტები სომხეთიდან და  აზერბაიჯანიდან. ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის კურსდამთავრებულთა შორის არიან სტუდენტები აფხაზეთიდან, ცხინვალიდან და მთიანი ყარაბაღიდან.

 

სკოლაში ფუნქციონირებს შემდეგი საგანმანათლებლო პროგრამები:

  1. მულტიმედიური ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამა;
  2. საზოგადოებრივი ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამა;
  3. მედია ინჟინერიის სამაგისტრო პროგრამა;
  4. საბაკალავრო პროგრამა აუდიო-ვიზუალურ და მედია ხელოვნებაში;
  5. საბაკალავრო პროგრამა ციფრულ მედიასა და კომუნიკაციაში;

 

2011 წლის სექტემბრიდან  სამაგისტრო პროგრამები ხორციელდება სამხრეთ კაროლინის უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის სკოლასთან მჭიდრო თანამშრომლობით. აკადემიური პროგრამები ორიენტირებულია სტუდენტებში ანალიტიკური აზროვნების განვითარებასა და მათთვის პრაქტიკული ცოდნის მიცემაზე. სასწავლო პროცესს უძღვებიან შესაბამის სფეროში აღიარებული პრაქტიკოსი ლექტორები და საერთაშორისო კვალიფიკაციის მქონე აკადემიური პერსონალი. პროგრამების პრაქტიკული კლასები ტარდება თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილ მულტიმედია და კომპიუტერულ ლაბორატორიებში; ბევრი კლასი სახელოსნოს ხასიათს ატარებს და აადვილებს სტუდენტის ინდუსტრიაში გადასვლას. სკოლის კურსდამთავრებულთა 85% დასაქმებულია შესაბამისი მიმართულებების საუკეთესო კომპანიებში.


სკოლის  ფარგლებში  ფუნქციონირებს სტუდენტური მედია , საინფორმაციო პორტალ,  www.newscafe.ge, რადიო ჯიპას ტალღაზე FM 94.3.  და სადიკუსიო კლუბი ფრონტლაინ საქართველო.

აკადემიური პროგრამების გარდა სკოლა აწარმოებს შემდეგ  პროფესიულ ტრეინინგებსა და სასერტიფიკატო კურსებს:

სოციალური პროექტია, GIPA Media LAB - პროექტი მიზნად ისახავს ეთნიკური თემების ახალგაზრდების მულტიმედიური უნარ-ჩვევებით  აღჭურვას  საქართველოს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ინტეგრირების მიზნით. პროექტის წამყვანი ტრენერები არიან აკადემიური პერსონალი, მოწვეული ლექტორები,  ჟურნალისტიკის სამაგისტრო პროგრამის სომეხი, აზერბაიჯანელი სტუდენტები და კურსდამთავრებულები.

 

დისტანციური სწავლება   აზერბაიჯანელი  ჟურნალისტებისთვის  

სკოლა ახორციელებს დისტანციურ სწავლებას ჟურნალისტებისთვის ( Young and Mid-career ) აზერბაიჯანში. პროექტის მიზანია ჟურნალისტიკის მიმართულებით მედია პროფესიონალების  გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება აზერბაიჯანში. ჟურნალისტთა მომზადება/გადამზადება ემსახურება პროფესიული უნარ-ჩვევებისა და სტანდარტების  გაუმჯობესებას მეზობელ ქვეყანაში.

 

ადმინისტრაცია

ნინო ივანიშვილი

ნინო ივანიშვილი

ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის კავკასიური სკოლის დეკანი

ნინო ლიპარტელიანი

ნინო ლიპარტელიანი

აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი

მარიამ სეხნიაშვილი

მარიამ სეხნიაშვილი

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA), ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის კავკასიური სკოლის, საზოგადოებრივი ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი

ლევან კურცხალია

ლევან კურცხალია

ჟურნალისტიკის და მედია მენეჯმენტის კავკასიური სკოლის ადმინისტრაციული მენეჯერი

თამთა თვალავაძე

თამთა თვალავაძე

პოზიცია: ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის კავკასიური სკოლის ხარისხის მართვის მენეჯერი

სალომე გველესიანი

სალომე გველესიანი

მულტიმედიური ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი

ნინო ასათიანი

ნინო ასათიანი

ფრონტლაინ საქართველოს მენეჯერი

ანა დავითაშვილი

ანა დავითაშვილი

რადიო GIPA-ს მაუწყებლობის მენეჯერი