შრომის უსაფრთხოება და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიები

უმაღლესი პროფესიული პროგრამა

ორი წლის განმავლობაში თქვენ ისწავლით:

 • შექმნათ ორგანიზაციის მართვის სისტემა ჯანმრთელობის, შრომის უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის მიმართულებით
 • გამოავლინოთ საფრთხის შემცველი ფაქტორები
 • სწორად მართოთ ნარჩენები
 • შეიმუშაოთ გარემოს დაცვის პროცედურები
 • მოახდინოთ საფრთხეების პრევენცია და რისკების შემცირება
 • გააკონტროლოთ ჰაერის, ნიადაგის და წყლის დაბინძურების დონე
 • აღრიცხოთ სამუშაო სივრცეში უბედური შემთხვევები

სწავლება - 2 წელი

საფასური - 2000 ლარი (წელი)

კონტაქტი

იეთიმ გურჯის 7ბ

(+995) 595507222 (+995) 514028820

hsetvet@gipa.ge

https://facebook.com/hsegipa

ზოგადი მოდულები

 • ინფორმაციური წიგნიერება 2
 • უცხო ენა
 • მეწარმეობა 3

პროფესიული სავალდებულო მოდულები

 • გაცნობითი პრაქტიკა
 • ფსიქოლოგიის შესავალი
 • ანატომიის საფუძვლები
 • გარემოს დაცვის საფუძვლები
 • მენეჯმენტის საფუძვლები
 • დარგობრივი უცხოური ენა
 • ჯანმრთელობის, შრომის უსაფრთხოების და გარემოსდაცვითი რეგულაციები და სტანდარტები
 • საფრთხეებისა და რისკის კონტროლი სამუშაო (დასაქმების) ადგილებზე
 • ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხოების მენეჯმენტი
 • გარემოს დაცვის მენეჯმენტი
 • საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემის დაზიანების საფრთხეები და რისკის კონტროლი
 • ქიმიური და ბიოქიმიური საფრთხეების და რისკის კონტროლი
 • ელექტრო და სახანძრო უსაფრთხოება
 • გარემოს დაცვა და კლიმატური გამოწვევები
 • ნარჩენების მართვა
 • წყლისა და ჰაერის დაბინძურება
 • ტრანსპორტის უსაფრთხოების და რისკის კონტროლი
 • გარემოსდაცვით საგანგებო სიატუაციებზე რეაგირების დაგეგმვა
 • ფიზიკური და ფსიქოლოგიური დაზიანების საფრთხეების და რისკის კონტროლი
 • სამუშაო აღჭურვილობის საფრთხეების და რისკის კონტროლი
 • საწარმოო პრაქტიკა

კონტაქტი

იეთიმ გურჯის 7ბ

(+995) 595507222 (+995) 514028820

hsetvet@gipa.ge

https://facebook.com/hsegipa

დაგვიკავშირდით