სხვა ტიპის ლექტორი

ზაალ ნადირაძე

პროფესიული მასწავლებელი

ელფოსტა: zaal.nadiradze.hse20@gipa.ge

zaal.nadiradze.hse20@gipa.ge

გამოცდილების მოკლე აღწერა

კავკასიის საერთაშორის უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის კურსდამთავრებული, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების  უმაღლესი პროფესიული პროგრამის კურსდამთავრებული. შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობის დაცვის და გრემოს დაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი/მენეჯერი საკონსულტაციო კომპანია - ‘ექსპერტს ფორ სოლუშონს’-ში.   ორი წელია რაც GIPA-ს სოფლის განვითარების და პროფესიული სწავლების დეპარტამენტში პროფესიული მასწავლებლის პოზიციას იკავებს. 

სასწავლო კურსები

  • ჯანმრთელობის, შრომის უსაფრთხოების და გარემოსდაცვითი რეგულაციები და სტანდარტები
  • ქიმიური და ბიოქიმიური საფრთხეების და რისკის კონტროლი
  • ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხოების მენეჯმენტი
  • ტრანსპორტის უსაფრთხოების  და რისკის კონტროლი
  • საწარმოო პრაქტიკა