სხვა ტიპის ლექტორი

თორნიკე ფულარიანი

პროფესიული მასწავლებელი

ელფოსტა: t.phulariani@gipa.ge

გამოცდილების მოკლე აღწერა:

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწოფო უნივერსიტეტი -სადოქტორო  პროგრამის სტუდენტი, სამართლის მაგისტრის ხარისხით.  2008-2013 საქართველოს გარემოს დაცვის  სამინისტრო-გარემოსდაცვითი პოლიტიკის განყოფილების უფროსი; 2013 წლიდან უწყვეტი სამუშაო გამოცდილება გარემოსდაცვითი პოლიტიკის დაგეგმარებისა და  განვითარებადი პროექტების მართვაში (UNDP). 2022 წლიდან საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი-პროფესიული მასწავლებელი

სასწავლო კურსები:

  • გარემოს დაცვის საფუძვლები 
  • გარემოს დაცვა და კლიმატური გამოწვევები
  • წყლის და ჰაერის დაბინძურება