ტრენინგები

არა გამოცხადებული კურსების შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ შემდეგ ბმულზე

სასერტიფიკაციო პროგრამები

ჯიპა აცხადებს მიღებას შემდეგ პროგრამებზე:

მარკეტინგი
ზოგადი მენეჯმენტი
ფინანსების მენეჯმენტი
ჯანდაცვის პოლიტიკა და ადმინისტრირება

ყველაფერი თბილისის შესახებ
ბიზნესის მენეჯმენტი
ადამიანური რესურსების მართვა (HR)
გაყიდვების მენეჯმენტი
ოფისის მენეჯმენტი
პერსონალის მართვის ფსიქოლოგია
ინტერპერსონალური ურთიერთობები
კომუნიკაციის ფსიქოლოგია
საზოგადოებასთან ურთიერთობა და ღონისძიებათა მართვა

ღონისძიებათა მენეჯმენტი
რეკლამა და გრაფიკული დიზაინი
სასტუმროს საქმის მენეჯმენტი
მართვის ფსიქოლოგია
ფსიქოლოგიის საფუძვლები
ფსიქოლოგიური კონსულტირება
არავერბალური კომუნიკაცი
იურიდიული ფსიქოლოგია
სტრესის მენეჯმენტი
ინგლისური ენის საზაფხულო სკოლა
ბიზნეს სამართალი
საზაფხულო სკოლა უსაფრთხოებასა და დიპლომატიაში
მაგარი ალკოჰოლური სასმელების მენეჯმენტი

გარემოს, ბუნებრივი და ენერგო რესურსების პოლიტიკა
ბიზნეს ქოუჩინგი
ფარმაციის მენეჯმენტი და ფარმაცევტული ზრუნვა
კიბერუსაფრთხოება და ინტერნეტ-სამართალი

ჯუნიორ მენეჯერთა სასერტიფიკატო პროგრამა
ჯუნიორ დიპლომატთა სასერტიფიკატო პროგრამა
ჯუნიორ მედია არტისტის სასერტიფიკატო პროგრამა
ჯუნიორ ჟურნალისტთა სასერტიფიკატო პროგრამა
თვითმენეჯმენტი (55+)
International Summer School

ბიზნეს ინგლისური
კონფლიქტების მართვა: სამხრეთ კავკასიის სიტუაციური ანალიზი
სამშენებლო სამართალი