სხვა ტიპის ლექტორი

სხვა ტიპის ლექტორი

eng_ლეილა ბერიშვილი

eng_უცხოური ენის ლექტორი

eng_თამარი ბერიშვილი

eng_უცხოური ენის ლექტორი

eng_თამარ ჟღენტი

eng_უცხოური ენა, დარგობრივი უცხოური ენის ლექტორი

eng_ინგა კახიანი

eng_ინფორმაციული წიგნიერება 2

eng_დავითი დემეტრაშვილი

eng_ინფორმაციული წიგნიერება 2

eng_ნანა ქაშაკაშვილი

eng_მეწარმეობა 3,მენეჯმენტის საფუძვლები

eng_გიორგი აბესაძე

eng_მეწარმეობა 3

eng_ქეთევან რუხაძე

eng_მეწარმეობა 3

eng_თამარ დოლიძე

eng_გაცნობითი პრაქტიკა

eng_გრიგოლ ჭკადუა

eng_გაცნობითი პრაქტიკა

eng_ფარნაოზი დვალი

eng_გაცნობითი პრაქტიკის ლექტორი

eng_ელენე მაღრაძე

eng_ფსიქოლოგიის საფუძვლები

eng_ლიანა ქინქლაძე

eng_ანატომიის საფუძვლები,დარგობრივი უცხოური ენა

eng_ლალი მაჩაიძე

eng_გარემოს დაცვის საფუძვლები,გარემოს დაცვის მენეჯმენტი,გარემოს დაცვა და კლიმატური გამოწვევები,ნარჩენების მართვა,წყლის და ჰაერის დაბინძურება,გარემოსდაცვით საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების დაგეგმვა

eng_გიორგი ბარძიმაშვილი

eng_გარემოს დაცვის საფუძვლები

eng_ლევან ყიფიანი

eng_ჯანმრთელობის, შრომის უსაფრთხოების და გარემოსდაცვითი რეგულაციები და სტანდარტები,ფიზიკური და ფსიქოლოგიური დაზიანების საფრთხეების და რისკის კონტროლი

eng_ნუკრი მელექსიშვილი

eng_საფრთხეებისა და რისკების კონტროლი სამუშაო

eng_ნათია სვანიძე

eng_საფრთხეებისა და რისკების კონტროლი სამუშაო (დასაქმების) ადგილზე,ტრანსპორტის უსაფრთხოება და რისკის კონტროლი,სამუშაო აღჭურვილობის საფრთხეებისა და რისკის კონტროლი

eng_ვახტანგი მესხიძე

eng_საფრთხეებისა და რისკების კონტროლი სამუშაო (დასაქმების) ადგილზე

eng_ზაალ ნადირაძე

eng_ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხოების მენეჯმენტი