მოწვეული ლექტორები

მოწვეული ლექტორები

ხატია გოგილაშვილი

საერთაშორისო ორგანიზაციების სამართალი

თამარ ჩხაიძე

ფსიქომეტრიის ლექტორი

ირმა ოქროპირიძე

ადამიანური რესურსების მართვის ლექტორი

კონსტანტინე ქამუშაძე

მარკეტინგის ლექტორი

მარიკა დარჩია

„საზოგადოებასთან ურთიერთობის ტექნოლოგიების ლექტორი

რევაზ ჯორბენაძე

„პოლიტიკური კონფლიქტების ანალიზი და მართვა“

ხათუნა მაისასვილი

„პოლიტიკური დისკურსის კონტენტ-ანალიზი“

გაიოზ (გია) ჯაფარიძე

საქართველოს პოლიტიკა და მმართველობა

მამუკა თორია

შრომის ეკონომიკა

კახი ქენქაძე

ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკის ისტორია