მოწვეული ლექტორები

მოწვეული ლექტორები

თამარ ჩხაიძე

ფსიქომეტრიის ლექტორი

ირმა ოქროპირიძე

ადამიანური რესურსების მართვის ლექტორი

კონსტანტინე ქამუშაძე

მარკეტინგის ლექტორი

მარიკა დარჩია

„საზოგადოებასთან ურთიერთობის ტექნოლოგიების ლექტორი

რევაზ ჯორბენაძე

„პოლიტიკური კონფლიქტების ანალიზი და მართვა“

ხათუნა მაისასვილი

„პოლიტიკური დისკურსის კონტენტ-ანალიზი“

გაიოზ (გია) ჯაფარიძე

საქართველოს პოლიტიკა და მმართველობა

მამუკა თორია

შრომის ეკონომიკა

კახი ქენქაძე

ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკის ისტორია

მაია ოქრუაშვილი

შედარებითი სამეწარმეო სამართალი და პრაქტიკული კურსი: ბიზნეს ტრანზაქციების იურიდიულ ასპექტები

გვანცა მელაძე

ანუნა ბუკია

თედო სანიკიძე

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ადმინისტრაციული მენეჯერი / კოორდინატორი