მოწვეული ლექტორები

მოწვეული ლექტორები

კონსტანტინე ქამუშაძე

მარკეტინგის ლექტორი

მარიკა დარჩია

„საზოგადოებასთან ურთიერთობის ტექნოლოგიების ლექტორი

რევაზ ჯორბენაძე

„პოლიტიკური კონფლიქტების ანალიზი და მართვა“

ხათუნა მაისაშვილი

„პოლიტიკური დისკურსის კონტენტ-ანალიზი“

გაიოზ (გია) ჯაფარიძე

საქართველოს პოლიტიკა და მმართველობა

მამუკა თორია

შრომის ეკონომიკა

მაია ოქრუაშვილი

შედარებითი სამეწარმეო სამართალი და პრაქტიკული კურსი: ბიზნეს ტრანზაქციების იურიდიულ ასპექტები

გვანცა მელაძე

ანუნა ბუკია

თედო სანიკიძე

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ადმინისტრაციული მენეჯერი / კოორდინატორი

გიორგი მარგველაშვილი

პოლ-ჰენრი ფორესტიერ

ქეთევან ავალიანი

ფსიქოლოგიის საფუძვლები

დიმიტრი გაბუნია

საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალი

ანნა ძიაპშიპა

დოკუმენტური კინოს ტრენდები

ოთარ მაჩაიძე

შესავალი სამოქალაქო სამართალში

თათია ჩივაძე