მოწვეული ლექტორები

მოწვეული ლექტორები

ირმა ოქროპირიძე

ადამიანური რესურსების მართვის ლექტორი

კონსტანტინე ქამუშაძე

მარკეტინგის ლექტორი

მარიკა დარჩია

„საზოგადოებასთან ურთიერთობის ტექნოლოგიების ლექტორი

რევაზ ჯორბენაძე

„პოლიტიკური კონფლიქტების ანალიზი და მართვა“

ხათუნა მაისაშვილი

„პოლიტიკური დისკურსის კონტენტ-ანალიზი“

გაიოზ (გია) ჯაფარიძე

საქართველოს პოლიტიკა და მმართველობა

მამუკა თორია

შრომის ეკონომიკა

მაია ოქრუაშვილი

შედარებითი სამეწარმეო სამართალი და პრაქტიკული კურსი: ბიზნეს ტრანზაქციების იურიდიულ ასპექტები

გვანცა მელაძე

ანუნა ბუკია

თედო სანიკიძე

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ადმინისტრაციული მენეჯერი / კოორდინატორი

გიორგი მარგველაშვილი

პოლ-ჰენრი ფორესტიერ

ქეთევან ავალიანი

ფსიქოლოგიის საფუძვლები

დიმიტრი გაბუნია

საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალი

ანნა ძიაპშიპა

დოკუმენტური კინოს ტრენდები

ოთარ მაჩაიძე

შესავალი სამოქალაქო სამართალში

თათია ჩივაძე