სიახლეები

17 სექტემბერი 2019 გაცვლითი პროგრამა ბერლინის ეკონომიკისა და სამართლის სკოლაში

გაცვლითი პროგრამა ბერლინის ეკონომიკისა და სამართლის სკოლაში

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) საერთაშორისო ურთიერთობების  დეპარტამენტი აცხადებს კონკურსს  ბერლინის ეკონომიკისა და სამართლის სკოლასთან გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში 4 საუკეთესო სტუდენტის შესარჩევად.   სასწავლო მიმართულებები: ბიზნესი და ეკონომიკა; საჯარო მმართველობ ...

13 სექტემბერი 2019 გაცვლითი პროგრამა ლილის კათოლიკურ უნივერსიტეტში

გაცვლითი პროგრამა ლილის კათოლიკურ უნივერსიტეტში

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) საერთაშორისო ურთიერთობების  დეპარტამენტი აცხადებს კონკურსს ლილის კათოლიკურ უნივერსიტეტთან გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში 4 საუკეთესო სტუდენტის შესარჩევად.   კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ GIPA-ს ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის სტუდ ...

13 სექტემბერი 2019 გაცვლითი პროგრამა ვარშავის ეკონომიკის სკოლაში

გაცვლითი პროგრამა ვარშავის ეკონომიკის სკოლაში

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) საერთაშორისო ურთიერთობების  დეპარტამენტი აცხადებს კონკურსს ვარშავის ეკონომიკის სკოლასთან გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში 2 საუკეთესო სტუდენტის შესარჩევად.   კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ბიზნეს ადმინისტრირებისა ...

11 სექტემბერი 2019 შემოდგომის სემესტრის შიდა მობილობა

შემოდგომის სემესტრის შიდა მობილობა

2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის შიდა მობილობის ვადების განსაზღვრის შესახებ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 4 თებერვლის N10/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულ ...

10 სექტემბერი 2019 გაცვლითი პროგრამა EDHEC-ის ბიზნეს სკოლაში

გაცვლითი პროგრამა EDHEC-ის ბიზნეს სკოლაში

GIPA-მ დაამყარა პარტნიორობა მსოფლიოს ერთ-ერთ წამყვან ბიზნეს სკოლასთან (EDHEC Business School), რომლის ფარგლებშიც GIPA-ს სტუდენტებს მიეცემათ შესაძლებლობა მომავალ სემესტრში (გაზაფხული 2019-2020) სწავლის საფასურის გადასახადის გარეშე ისწავლონ საფრანგეთში (ნიცის ან ლილის კამპუსში). იხილეთ მოკლე ვიდეო კ ...

02 სექტემბერი 2019 მიღება უმაღლეს პროფესიულ პროგრამაზე - შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიები

მიღება უმაღლეს პროფესიულ პროგრამაზე - შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიები

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი ( GIPA ) აცხადებს მიღებას უმაღლეს პროფესიულ პროგრამაზე - შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიები ! წარსადგენი საბუთები: პირადობის მოწმობის ასლი საშუალო განათლების დამადასტურებელი მოწმობა-ატესტატი (დედანი ...