14 თებერვალი 2020 საკონკურსო კომისიის სხდომის გადაწყვეტილება lavoslav Ružička“-ს გამოყენებითი მეცნიერებების კოლეჯში აკადემიური პერსონალის წარგზავნის შესახებ

საკონკურსო კომისიის სხდომის გადაწყვეტილება lavoslav Ružička“-ს გამოყენებითი მეცნიერებების კოლეჯში აკადემიური პერსონალის წარგზავნის შესახებ

პროგრამა „ერასმუს“+-ის ფარგლებში  lavoslav Ružička“-ს გამოყენებითი მეცნიერებების კოლეჯში (ქ.ვუკოვარი, ხორვატიის რესპუბლიკა) 2020 წლის პერიოდში დაგეგმილ მობილობაში მონაწილეობის მისაღებად, შეირჩა პროფ. მაკა დაუშვილი  აკადემიური პერსონალის წარმომადგენლის შერჩევა მოხდა მასპინ ...

11 დეკემბერი 2019 ERASMUS + ის გაცვლითი პროგრამა აკადემიური პერსონალისთვის “lavoslav Ružička“-ს გამოყენებითი მეცნიერებების კოლეჯში (ქ. ვუკოვარი, ხორვატია)

ERASMUS + ის გაცვლითი პროგრამა აკადემიური პერსონალისთვის “lavoslav Ružička“-ს გამოყენებითი მეცნიერებების კოლეჯში (ქ. ვუკოვარი, ხორვატია)

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA)  საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი აცხადებს კონკურსს GIPA-ს აკადემიური პერსონალისთვის ერასმუს+ ის პროგრამის სტიპენდიის მოსაპოვებლად lavoslav Ružička“-ს  გამოყენებითი მეცნიერებების კოლეჯში. კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ...

01 აპრილი 2019 საკონკურსო კომისიის სხდომის გადაწყვეტილება ''lavoslav Ružička“-ს გამოყენებითი მეცნიერებების კოლეჯში აკადემიური პერსონალის წარგზავნის შესახებ

საკონკურსო კომისიის სხდომის გადაწყვეტილება ''lavoslav Ružička“-ს გამოყენებითი მეცნიერებების კოლეჯში აკადემიური პერსონალის წარგზავნის შესახებ

პროგრამა „ერასმუს“+-ის ფარგლებში  "lavoslav Ružička“-ს გამოყენებითი მეცნიერებების კოლეჯში (ქ.ვუკოვარი, ხორვატიის რესპუბლიკა) 2019 წლის პერიოდში დაგეგმილ მობილობაში მონაწილეობის მისაღებად, შეირჩნენ პროფ. ლევან ნებიერიძე, პროფ. შალვა ახრახაძე და პროფ. კახა წიქარიშვილი.  აკა ...

15 თებერვალი 2019 ERASMUS + ის გაცვლითი პროგრამა აკადემიური პერსონალისთვის

ERASMUS + ის გაცვლითი პროგრამა აკადემიური პერსონალისთვის

ERASMUS + ის გაცვლითი პროგრამა აკადემიური პერსონალისთვის “lavoslav Ružička“-ს გამოყენებითი მეცნიერებების კოლეჯში (ქ. ვუკოვარი, ხორვატია) საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის  საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი აცხადებს კონკურსს GIPA-ს აკადემიური პერსონალისთვის ერასმუს+ ...

22 ნოემბერი 2018 LAVOSLAV RUŽIČKA“-ს გამოყენებითი მეცნიერებების კოლეჯში თანამშრომელების წარგზავნის შესახებ

LAVOSLAV RUŽIČKA“-ს გამოყენებითი მეცნიერებების კოლეჯში თანამშრომელების წარგზავნის შესახებ

საკონკურსო კომისიის სხდომის გადაწყვეტილება lavoslav Ružička“-ს გამოყენებითი მეცნიერებების კოლეჯში თანამშრომელების წარგზავნის შესახებ პროგრამა „ერასმუს“+-ის ფარგლებში 2018 წლის 10-14 დეკემბერს lavoslav Ružička“-ს გამოყენებითი მეცნიერებების კოლეჯში (ქ.ვუკოვარი, ხორვატიის რესპუ ...

22 ნოემბერი 2018 ERASMUS + ის გაცვლითი პროგრამა ადმინისტრაციული პერსონალისთვის “lavoslav Ružička“-ს გამოყენებითი მეცნიერებების კოლეჯში

ERASMUS + ის გაცვლითი პროგრამა ადმინისტრაციული პერსონალისთვის “lavoslav Ružička“-ს გამოყენებითი მეცნიერებების კოლეჯში

ERASMUS + ის გაცვლითი პროგრამა ადმინისტრაციული პერსონალისთვის “lavoslav Ružička“-ს გამოყენებითი მეცნიერებების კოლეჯში (ქ. ვუკოვარი, ხორვატია) საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის  საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი აცხადებს კონკურსს GIPA-ს ადმინისტრაციული პერსონალისთვის ...