შიდა კონკურსები

22 ნოემბერი 2018 LAVOSLAV RUŽIČKA“-ს გამოყენებითი მეცნიერებების კოლეჯში თანამშრომელების წარგზავნის შესახებ

LAVOSLAV RUŽIČKA“-ს გამოყენებითი მეცნიერებების კოლეჯში თანამშრომელების წარგზავნის შესახებ

საკონკურსო კომისიის სხდომის გადაწყვეტილება lavoslav Ružička“-ს გამოყენებითი მეცნიერებების კოლეჯში თანამშრომელების წარგზავნის შესახებ პროგრამა „ერასმუს“+-ის ფარგლებში 2018 წლის 10-14 დეკემბერს lavoslav Ružička“-ს გამოყენებითი მეცნიერებების კოლეჯში (ქ.ვუკოვარი, ხორვატიის რესპუ ...

22 ნოემბერი 2018 ERASMUS + ის გაცვლითი პროგრამა ადმინისტრაციული პერსონალისთვის “lavoslav Ružička“-ს გამოყენებითი მეცნიერებების კოლეჯში

ERASMUS + ის გაცვლითი პროგრამა ადმინისტრაციული პერსონალისთვის “lavoslav Ružička“-ს გამოყენებითი მეცნიერებების კოლეჯში

ERASMUS + ის გაცვლითი პროგრამა ადმინისტრაციული პერსონალისთვის “lavoslav Ružička“-ს გამოყენებითი მეცნიერებების კოლეჯში (ქ. ვუკოვარი, ხორვატია) საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის  საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი აცხადებს კონკურსს GIPA-ს ადმინისტრაციული პერსონალისთვის ...