ჩვენი გუნდი

ადმინისტრაციული პერსონალი

იოსებ ხომიზურაშვილი

რეგიონული კოორდინატორი

დენისა მაკი

მონიტორინგის და შეფასების ოფიცერი

სერგეი ხაჩატრიან

პროექტის ოფიცერი

ირაკლი ხეროდინაშვილი

რეგიონალური კოორდინატორი

ქეთევან სვანიძე

იურისტი / პროექტის თანაშემწე

ვასილ ქავთარაძე

მთავარი ბუღალტერი

სალომე ჩხეიძე

პოლიტიკურ მეცნიერებების, ეკონომიკიას და სოციალური მეცნიერებების კოორდინატორი

გიორგი შუბლაძე

საზოგადოებრივი ურთიერთობის კოორდინატორზე