ჩვენი გუნდი

ადმინისტრაციული პერსონალი

დენისა მაკი

მონიტორინგის და შეფასების ოფიცერი

სერგეი ხაჩატრიან

პროექტის ოფიცერი

ირაკლი ხეროდინაშვილი

რეგიონალური კოორდინატორი

ანა ქეშელაშვილი

ციფრული მედიისა და კომუნიკაციის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღანელი / კვლევის მეთოდები

ქეთევან სვანიძე

იურისტი / პროექტის თანაშემწე

თენგიზ ფხალაძე

პოლიტიკური მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი