სტუდენტური ბლოგი

18 აპრილი 2018 გიორგი ინალიშვილი

გიორგი ინალიშვილი

GIPA-ს საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის მე-2 კურსის სტუდენტი ბლოგის მისამართი: www.inalskua.wordpress.com  

11 აპრილი 2018 ლევან ყურაშვილი

ლევან ყურაშვილი

ლევან ყურაშვილი - საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა ბლოგი - http://btc.ge/

23 აგვისტო 2017 იკო ხეცურიანი

იკო ხეცურიანი

იკო ხეცურიანი - სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა, საერთაშორისო ურთიერთობები ikokhetsurianiblog.wordpress