ლევან ყურაშვილი

11 აპრილი

პირადი ბლოგი ბლოკჩეინსა და მენეჯმენტის შესახებ: www.btc.ge