სალომე საგინაშვილი

23 აგვისტო

სალომე საგინაშვილი - სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა. 

http://saginashvilisalo.blogspot.com/