გიორგი ინალიშვილი

18 აპრილი

GIPA-ს საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის მე-2 კურსის სტუდენტი

ბლოგის მისამართი: www.inalskua.wordpress.com