სიახლეები

25 სექტემბერი 2014 შემოდგომის სემესტრის შიდა მობილობა

შემოდგომის სემესტრის შიდა მობილობა

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა N01-14/066 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის შიდა მობილობის ვადების განსაზღვრის შესახებ          საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 4 თებერვლის N10/ნ ბრძანებით დამტკიცებული &bdq ...

31 ივლისი 2014 სამაგისტრო პროგრამა მიგრაციის მართვაში

სამაგისტრო პროგრამა მიგრაციის მართვაში

ცხადდება მიღება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) ერთობლივ ორმაგი ხარისხის ინტერდისციპლინურ სამაგისტრო პროგრამაზე მიგრაციის მართვაში. მიგარციის მართვის სამაგისტრო პროგარამა შემუშავებულ იქნა ტემპუსის პროექტის: &ldqu ...

28 ივლისი 2014 2014 წლის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამები

2014 წლის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამები

მართველობის სკოლა ბაკალავრიატი ბიზნესის ადმინისტრირება მაგისტრატურა საჯარო მმართველობა  საჯარო პოლიტიკა  ადგილობრივი თვითმმართველობა  ბიზნესის ადმინისტრირება    ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის კავკასიური სკოლა ბაკალავრიატი აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნება მ ...