პროფესურა

კოტე ერისთავი

საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამის თანახელმძღვანელი / პროფესორი / ადამიანის უფლებების თეორია და პრაქტიკა

კოტე ერისთავი ფლობს ედინბურგის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის მაგისტრისა და დოქტორის ხარისხს.

მისი აკადემიური კარიერა ასევე უკავშირდება ოქსფორდისა და ბერლინის თავისუფალ უნივერსიტეტებს, სადაც იგი მოწვეული მკვლევარის რანგში მოღვაწეობდა.

კოტე ერისთავი გახლდათ EMC-ის დირექტორთა საბჭოს წევრი და ორგანიზაციის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი.