სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ეკონომიკის და პოლიტიკური მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამების კოორდინატორი

ქეთევან ავალიანი

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ეკონომიკის და პოლიტიკური მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამების კოორდინატორი