სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ეკონომიკის და პოლიტიკური მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამების კოორდინატორი

ქეთევან ავალიანი

"სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ეკონომიკის და პოლიტიკური მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამების კოორდინატორი"