ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი

ქეთევან ავალიანი

ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი

ელფოსტა: k.avaliani@gipa.ge

ქეთევან ავალიანი - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის, ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი; GIPA – ს სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის, ფსიქოლოგის მაგისტრი, პოლიტიკური ფსიქოლოგიის მიმართულებით. GIPA - ს შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვითი ტექნოლოგიების პროფესიული პროგრამის მოწვეული ლექტორი (საგანი: ფსიქოლოგიის საფუძვლები ); 2011 – 2018 სოციალურ მეცნიერებათა საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი.