წარმატებული კურსდამთავრებულები

კურსდამთავრებული

ანი ლომინაძე

ნინო აბდალაძე

მარიამ სიხარულიძე

ქეთი კანდელაკი

საგარეო საქმეთა სამინისტროს კულტურულ და ჰუმანიტარულ ურთიერთობათა დეპარტამენტის დირექტორი

სალომე შაფაქიძე

საგარეო საქმეთა სამინისტროს ევროინტეგრაციის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე

ზურაბ ფარჯიანი

საგარეო საქმეთა სამინისტროს პოლიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე

გიორგი დვალიშვილი

შინაგან საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო დანაშაულთან ბრძოლასთან თანამშრომლობის ცენტრის დირექტორის მოადგილე

ნინო ბახსოლიანი

სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის აპარატის უფროსის მოადგილე

ქეთი ბაქრაძე

USAID საქართველო, დემოკრატიის მიმართულების ხელმძღვანელი