საგაზაფხულო სასწავლო პრაქტიკა გარემოს დაცვის მაგისტრანტებისათვის

14 მარტი

გარემოს დაცვის მენჯმენტისა და პოლიტიკის სამაგსიტრო პროგრამის სტუდენტებმა საჯარო დაწესებულებებში საგაზაფხულო პრაქტიკა დაიწყეს. ჯამში 9 მაგისტრანტი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნოების სამინისტროსა და მასზე დაქვემდებარებულ უწყებებში და თბილისის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურში გადანაწილდნენ. 

სტუდენტები სამ თვიან სასწავლო პრაქტიკას გაივლიან რაც უნივერსიტეტსა და საჯარო უწყებებს შორის დადებული ურთიერთთანამშრომობის მემორანდუმებითაა გათვალისწინებული.
GIPA კვლავ განაგრძობს სახელმწიფო ორგანებთან მჭირდო თანამშრომლობას.