ერაზმუს+ის პროგრამის სტიპენდია დოქტორანტურის სტუდენტებისთვის სანტიაგო დე კომპოსტელას უნივერსიტეტში (ესპანეთი)

11 იანვარი

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო ურთიერთობების  დეპარტამენტი აცხადებს კონკურსს ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული ერაზმუს+ის პროგრამის სტიპენდიის მოსაპოვებლად სანტიაგო დე კომპოსტელას უნივერსიტეტში.

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ GIPA-ს დოქტორანტურის სტუდენტებს. კონკურსის შედეგად შეირჩევა 1 საუკეთესო სტუდენტი.

სააპლიკაციო დოკუმენტაციის ჩამონათვალი:

-პასპორტის ასლი; 

-ნიშნების ამონაწერი (ინგლისურ ენაზე);

-უცხო ენის (ინგლისური ან ესპანური) ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ენის საერთაშორისო სერთიფიკატი ან GIPA-ს ენის ინსტიტუციური ტესტირების შედეგი/ცნობა);

-მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული დიპლომის ასლი;

-მაგისტრის დიპლომის დანართი/ნიშნების ფურცელი (ინგლისურ ენაზე);
-ცნობა PhD სტუდენტის სტატუსის შესახებ (სემესტრის მითითებით, ინგლისურ ენაზე);
-სამოტივაციო წერილი (ინგლისურ ენაზე, არაუმეტეს ერთი გვერდისა);
-ერთი სარეკომენდაციო წერილი (ინგლისურ ენაზე, ხელმოწერით დამოწმებული);

-სასწავლო ხელშეკრულება (ამ ეტაპზე, შეავსეთ მხოლოდ „Research project description“);

PhD სასწავლო მიმართულებების ჩამონათვალის ნახვა შესაძლებელია ამ მბულზე:

http://www.usc.es/doutoramentos/en

დაინტერესებულმა სტუდენტებმა / 17 იანვრის 17 საათამდე უნდა გამოაგზავნონ სააპლიკაციო დოკუმენტაციის სრული ჩამონათვალი (ერთიან PDF ფორმატში) შემდეგ ელ-ფოსტაზე: n.bakradze@gipa.ge

სტუდენტთა შესარჩევი პროცესი:

  • დოკუმენტაციის შემოწმება;
  • გასაუბრება აპლიკანტებთან;

შერჩევის კრიტერიუმები: 1 საუკეთესო აპლიკანტი გამოვლინდება შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:

  • აკადემიური მოსწრება
  • ინგლისურ ენის ცოდნის მაღალი დონე
  • დახასიათება/რეკომენდაცია
  • აპლიკანტის მოტივირება
  • წარმოდგენილი კვლევითი პროექტის აქტუალობა

შენიშვნა: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ უპირატესობა მიენიჭებათ კანდიდატებს, რომლებიც ინგლისურ ენასთან ერთად ასევე ფლობენ ესპანურ ენას (საბაზო დონეზე).

სტიპენდიის ხანგრძლივობა
ერთი სემესტრი (2019 წლის გაზაფხულის სემესტრი: 2019 წლის თებერვალი/მარტი - ივნისი)

სტიპენდია მოიცავს: 
უფასო სწავლა, ყოველთვიური სტიპენდია 850 ევროს ოდენობით + ორმხრივი საერთაშორისო მგზავრობის დაფინანსება € 820,00 ევრო.

შერჩეულმა სტიპენდიანტმა თავად უნდა აანაზღაუროს სავიზო მოსაკრებლისა და ყოველთვიური საერთაშორისო დაზღვევის ხარჯები!

დამატებითი კითხვების არსებობის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით შემდეგი ელ-ფოსტის საშუალებით: n.bakradze@gipa.ge ან მობილურზე: 577 57 75 11;

არასრული ან/და დაგვიანებული განცხადებები არ მიიღება!

იხ. დანართი: სასწავლო ხელშეკრულება