პროფესურა

ია ერაძე

ასოცირებული პროფესორი

ელფოსტა: i.eradze@gipa.ge

სოციალურ და ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი. კასელის უნივერსიტეტის გლობალური პოლიტიკური ეკონომიის მაგისტრი. სამეცნიერო პუბლიკაციების ავტორი საერთაშორისო რეცენზირებად ჟურნალებსა და გამომცემლობებში, როგორციაა Cambridge Journan of Economics, Globalizations, Edward Elgar Publishing. მისი მონოგრაფია “Uravelling Dollarization Persistence: the Case of Georgia“ გამოცემულია ბრიტანული გამომცემლობა რუტლეჯის მიერ 2022 წელს. დროდადრო არის რეცენზენტი გამომცემლობა რუტლეჯისთვის და ჟურნალ The Review of Political Economy-ისთვის. აქვს 4 წლიანი სწავლების გამოცდილება გერმანიასა და საქართველოში და არის ონლაინ კურსების ავტორი ფინანსებსა და პოლიტიკურ ეკონომიაში. ამჟამად გახლავთ ჩეხეთის ეკონომიკის კვლევის ცენტრის (CERGE-EI) სწავლების ფელოუ ჯიპაში. ჩართულია ტრენინგების, საზაფხულო სკოლების და კონფერენციების ორგანიზებაში, სხვადსახვა უნივერსიტეტებთან და საერთაშორისო ფონდებთან თანამშრომლობით. მიღებული აქვს არაერთი სტიპენდია და კვლევითი გრანტი, მათ შორის ევროკავშირისგან, დაადისგან, ჰარვარდის და ჯონ ჰოპკინსის უნივერსიტეტებიდან. სხვადასხვა დროს მუშაობდა პოსტ-სადოქტორო მკვლევრად პოტსდამის ლაიბნიცის თანამედროვე ისტორიის ცენტრში და მიწვეულ მკვლევრად ჰარვარდის უნივერისტეტში, ტრინიტი კოლეჯში, ვენის უნივერსიტეტსა და პარიზის სიანს პოში.

 

სასწავლო კურსები:

 • ფული და საბანკო საქმე;
 • გლობალიზაცია;
 • ეკონომიკური დოქტრინები.

 

კვლევები და პუბლიკაციები (ბოლო 5 წელი):

 • Dollarization Persistence in Georgia in the Prism of State Building [დოლარიზაცია საქართველოში სახელმწიფოს მშენებლობის პრიზმაში] (2023) in: Globalizations, Special Issue: Stuck in Transition? Post-Soviet Spaces between Regions, Ideologies and Uncertain Futures. https://doi.org/10.1080/14747731.2023.2221096

 

 • Making of the Central Bank of Georgia in the 1990s: Conceptualising Change and Historical Legacies [საქართველოს ეროვნული ბანკსი შექმნა 1990-იან წლებში: ცვლილების და ისტორიული მემკვიდრეობის კონცეპტუალიზება] (2023, ბეჭდვაში) in: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas.

 

 • Taming Dollarization Hysteresis: evidence from post-socialist states [დოლარიზაციის ისტერიის მოთვნიერება: ემპირია პოსტ-სოციალისტური ქვეყნებიდან] (2023) in: Ch. Scherrer, J. Wullweber, A. Garcia (რედ.), Handbook on Critical Political Economy and Public Policy [კრიტიკული პოლიტიკური ეკონომიის და საჯარო პოლიტიკის სახელმძღვანელო], Edward Elgar Publishing, Cheltenham.

 

 • Eradze, Ia (2023). Unravelling Dollarization: State-building, accumulation, and debt in post-revolutionary Georgia, Phenomenal World, https://www.phenomenalworld.org/

 

 • Unravelling Dollarization Persistence: the case of Georgia [დოლარიზაციის პერსისტენტულობის ახსნა: საქართველოს ქეისი] (2022), Routledge, London.

 

 • Financialization of Monetary Policy in a Dollarized Economy: the case of Georgia [მონეტარული პოლიტიკის ფინანსიალიზაცია დოლარიზბეულ ეკონომიკაში: საქართველოს ქეისი] (2022), Cambridge Journal of Economics https://doi.org/10.1093/cje/beac019

 

 • Imbalanced foreign trade, debt, and investment in developing countries: The case of Georgia [დეფიციტური საგარეო ვაჭრობა, ვალი და ინვესტიცია განვითარებად ქვეყნებში: საქართველოს ქეისი] (2021), პოლიტიკის დოკუმენტი, ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი, ბრიუსელი და ვაშინგტონი.

 

 • Corona Pandemic as an Amplifier of Socio-Economic Crises in Georgia [კოვიდ პანდემია როგორც სოციო-ეკონომიკური კრიზისების გამმწვავებელი ფაქტორი] (2020), in: Caucasus Analytical Digest, 115 (May), 3-7. https://doi.org/10.3929/ethz-b-000415805

 

 • With I.L.A. Kollektiv (2019) How the imperial mode of living prevents a good life for all [სხვების ხარჯზე? როგორ უშლის ხელს იმპერული ცხოვრების წესი ღირსეულ ცხოვრებას ყველასთვის], Oekom. Munich.

 

 • Eradze, Ia. (2024, Forthcoming). Fortune or Homelessness? Dollar Loans and Evictions in Georgia during the Pandemic. In: A. Wilkis (Ed.), “Dolarizaciones. La caja negra de las crisis y del futuro en el sur global”.

 

 • საქართველოს სახელმწიფო ბანკის პოლიტიკური ეკონომია (2024, ბეჭდვაში) ლ. ნახუცრიშვილი (რედ.) საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა (1918-1921): ფორმისა და შინაარსის ძიებაში, ზიარი პრესა, თბილისი.

 

 • სახელმწიფო, კაპიტალი და ახალი ანტაგონიზმი (2021), ჰაირნიხ ბიოლის ფონდი, თბილისი.

 

 • ჭარბვალიანობა და ეროვნული ბანკის როლი (2020), ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი (EMC), თბილისი.

 

 • ეროვნული ბანკის პოლიტიკის დილემები ინფლაციის თარგეთირების რეჟიმში (2020), პლატფორმა და ფრიდრიხ ებერტის ფონდი, თბილისი.

 

 • ნეოლიბერალური წესრიგი და ჰიბრიდული სახელმწიფო პანდემიის დროს (2020), EMC.
 • სამთომოპოვებითი ინდუსტრიის სოციო-ეკოლოგიური კრიზისები სახელმწიფოს მშენებლობის და განვითარების ნარატივების ჭრილში (2020) თ. ქებურია, კ. ერისთავი (რედ.) ექსტრატივისტული გადაკვეთები: პოლიტიკა, ეკოლოგია და სოციალური სამართლიანობა, EMC, ჰაინრიხ ბიოლის ფონდი, თბილისი, 146-171.

 

კვლევითი ინტერესები:

ფინანსური სექტორი, ვალუტების იერარქია, ცენტრალური ბანკის პოლიტიკა, შინამეურნეობების ვალი, კრიპტოვალუტა, სახელმწიფოს თეორიები, განვითარება.