სხვა ტიპის ლექტორი

Tornike Puraliani

Vocational Teacher

Email: t.phulariani@gipa.ge