სხვა ტიპის ლექტორი

Zaal Nadiradze

Vocational Teacher

Email: zaal.nadiradze.hse20@gipa.ge