სხვა ტიპის ლექტორი

ნათია სვანიძე

პროფესიული მასწავლებელი

ელფოსტა: n.svanidze@gipa.ge

ილიას სახელმწიფო უნივერსტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების მაგისტრი. პრაქტიკოსი შრომის უსაფრთოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის სპეციალისტი. სერთიფიცირებული ტრენერი შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის საკითხებში. აქვს შრომის უფლებებისა და შრომის უსაფრთხოების საკითხებზე მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება. უმუშავია როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო სექტორში, როგორც ადგილობრივ, ასევე, საერთაშორისო პროექტებზე. მომსახურებას უწევს ადგილობრივ და საერთაშორისო კომპანიებს შრომის უსაფრთოებისა და ჯანმრთელობის სისტემის დანერგვასა და მართვაში. ოთხი წელია რაც GIPA-ს სოფლის განვითარების და პროფესიული სწავლების დეპარტამენტში პროფესიული მასწავლებლის პოზიციას იკავებს. 

სასწავლო კურსები:

  • ტრანსპორტის უსაფრთხოების და რისკის კონტროლი;
  • სამუშაო აღჭურვილობის საფრთხეები და რისკის კონტროლი.

პროექტები

2014 წელს მონაწილეობა მიიღო შრომის კოდექსში განხორციელებული ცვლილებებისა და დამატებების კანონპროექტის შემუშავებაში 

საქართველოს მთავრობის, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის და ევროკავშირის ერთობლივი ტექნიკური სამუშაო ჯგუფის პროექტი „დასაქმებულთა ჯანმრთელობის დაცვის და უსაფრთხოების შესახებ ევროდირექტივების ტრანსპოზიცია საქართველოს კანონმდებლობაში“