სხვა ტიპის ლექტორი

Natia Svanidze

Vocational Teacher

Email: n.svanidze@gipa.ge