სხვა ტიპის ლექტორი

Nukri Meleksishvili

Vocational Teacher

Email: n.meleksishvili@gipa.ge