სხვა ტიპის ლექტორი

Levan Kipiani

Vocational Teacher

Email: l.kipiani.hse19@gipa.ge