სხვა ტიპის ლექტორი

Tamar Dolidze

Vocational Teacher

Email: t.dolidze@gipa.ge