სხვა ტიპის ლექტორი

Ketevan Rukhadze

Email: k.rukhadze@gipa.ge