სხვა ტიპის ლექტორი

Davit Demetrashvili

Vocational Teacher

Email: d.demetrashvili@gipa.ge