მოწვეული ლექტორები

მურმან მარგველაშვილი

ენერგეტიკა

ელფოსტა: m.margvelashvili@weg.ge

ენერგეტიკის სფეროში მოღვაწეობის 20 წლიანი გამოცდილება

 • ენერგეტიკული პოლიტიკის, ენერგეტიკული უსაფრთხოების ანალიზი, სტრატეგიების და სამოქმედო გეგმების შემუშავება;
 • ენერგოეფექტურობის და განახლებადი ენერგიის პოლიტიკის ანალიზი, კანონმდებლობის, სტრატეგიების და რეგულირების მექანიზმების შემუშავება;
 • ენერგეტიკული სისტემების განვითარების დაგეგმვა, მოდელირება, მოთხოვნის პროგნოზირება;
 • კლიმატური ტექნოლოგიების დანერგვა– ბაზრების და ბარიერების ანალიზი, სამოქმედო გეგმების შემუშავება;
 • ენერგეტიკული პროექტების ტექნიკურ–ეკონომიკური შეფასება, ფინანსური ანალიზი და განვითარება;
 • ტარიფის გაანგარიშების მეთოდოლოგია, განაცხადების მომზადება და დაცვა, მომსახურების პირობების, კარგვების შეფასების და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების შემუშავება;
 • ელექტროენერგიის განაწილების საქმიანობის ორგანიზება და მართვა,
 • ენერგეტიკის სექტორის რეფორმირება, კომერციალიზაცია, პრივატიზება, რეგულირების და საბაზრო სისტემების მოწყობა;
 • კვლევები და ლექციები ენერგეტიკის პოლიტიკასა და მდგრად განვითარებაში
 • ენერგეტიკული ტრენინგების და სემინარების ორგანიზება და წარმართვა;
 • დონორული პროექტების შედეგების შეფასება;
 • საერთაშორისო საკონსულტაციო საქმიანობა ენერგეტიკის სხვადასხვა სფეროში;

საზოგადოებრივი საქმიანობა და პროფესიულ ორგანიზაციებში მონაწილეობა

 • აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის მე-3 სამუშაო ჯგუფის (ენერგეტიკული უსაფრთხოება) კოორდინატორი, ბრიუსელი, რიგა 2014-2015
 • ჰორიზონტი 2020 - ეროვნული საკონტაქტო პირი ენერგეტიკაში 2015
 • IRENA – განახლებადი ენერგიის ინფორმაციის საკონტაქტო პირი 2014–2015
 • საქართველოს ენერგეტიკის აკადემიის (GEA) წევრი - 2006
 • საქართველოს ელექტროენერგიის საბითუმო ბაზრის საბჭოს წევრი 2001-2004

1997 წლამდე მუშაობდა მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუტში თეორიული ფიზიკის მიმართულებით, სამეცნიერო მივლინებებით იმყოფებოდა დუბნის ბირთვული კვლევების გაერთიანებულ ინსტიტუტში, მოსკოვის ბირთვული კვლევების ინსტიტუტში, ტრიესტის თეორიული ფიზიკის საერთაშორისო ცენტრში, ფერარას უნივერსიტეტში, CERNში.

საკონსულტაციო და საერთაშორისო გამოცდილება

დამოუკიდებელი საერთაშორისო და ადგილობრივი ექსპერტი

 • EU4Energy პროექტის ადგილობრივი ექსპერტი საქართველოში - 2017-დღემდე OECD/IEA
 • ყირგიზეთის განახლებადი ენერგიის სტრატეგიის შემუშავება (მიმდინარე),ევროკავშირის პროექტი CASEP, GIZ 2014-2015
 • ტაჯიკეთის განახლებადი ენერგიის და ენერგეოფექტურობის სტრატეგიების შემუშავება (მიმდინარე) ევროკავშირის პროექტი CASEP, GIZ 2014-2015
 • ცენტრალური აზიის განახლებადი ენერგიის ცენტრის ინსტიტუციური განვითარება ევროკავშირის პროექტი CASEP, GIZ, 2014-2015
 • კლიმატური ტექნოლოგიურ საჭიროებათა შეფასება საქართველოსთვის UNEP/RISO Center
 • აზერბაიჯანი - საგანმანათლებლო საჭიროებების შეფასება (2010 BP Caucasus)
 • უკრაინა - დისტრიბუციის სისტემის შეფასება და ბიზნეს კონსალტინგი (2003)
 • მწვანე ქალაქები: ინტეგრირებული მდგრადი ტრანსპორტი ქალაქ ბათუმსა და აჭარის რეგიონში UNDP, 2014
 • დონორული პროექტების შეფასება: განახლებადი ენერგიის განვითარების პროექტი UNDP 2012, კავკასიის ენერგეტიკისა და გაზის ინფრასტრუქტურის პროექტის შუალედური შეფასება, USAID, 2013
 • სამშენებლო სექტორის საკანონმდებლო ბაზის მიმოხილვა და ხარვეზების ანალიზი - შენობების ენერგოეფექტურობა ESIB SOFRECO /INOGATE 2013
 • პროექტის „საქართველო - განახლებადი ენერგიის გამოყენების პოპულარიზაცია ადგილობრივი მოხმარებისთვის“ ეროვნული ექსპერტი UNDP, 2011-2012.
 • კონსულტანტი - საქართველოს ნავთობის საერთაშორისო კორპორაცია შესაძლებლობების გაძლიერბა UNDP (2005)

მიწვეული ექსპერტი საერთაშორისო კონფერენციებზე

 • საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტო -EBRD - რეგიონული მდგრადი ენერგეტიკის კონფერენციები პარიზი 2014, სტამბოლი 2015
 • აღმოსავლეთ პარტნიორობის ენერგეტიკული უსაფრთხოების პლატფორმის შეხვედრები 2013, 2014 ბრიუსელი
 • EURONEST საპარლამენტო ასამბლეის პირველი ენერგეტიკული სემინარი– ბრიუსელი 2013
 • შავი ზღვის ენერგოუსაფრთხოების ფორუმი – სტამბოლი 2014
 • GIOGIE 2011, 2012, 2014, 2015
 • INOGATE ენერგეტიკული სტატისტიკის კონფერენცია, კოპენჰაგენი 2012
 • NARUC – სამუშაო შეხვედრა 2012 თბილისი
 • ADB - სამუშაო შეხვედრა, მანილა 2011
 • ERRA –კონფერენცია, ვარშავა 2009