საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA), ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის კავკასიური სკოლის, საზოგადოებრივი ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი

მარიამ სეხნიაშვილი

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA), ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის კავკასიური სკოლის, საზოგადოებრივი ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი

ელფოსტა: m.sekhniashvili@gipa.ge

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) ასისტენტ- პროფესორი,  ფსიქოლოგიის მაგისტრი. პრაქტიკული გამოცდილება: სოციოლოგი (მუშაობის 20 წლიანი გამოცდილებით), კომუნიკაციის მენეჯერი (23 წლიანი გამოცდილებით).

აქვს გამოცდილება პროექტების მართვასა და კვლევაში; ახორციელებს კვლევებს  სამთავრობო, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების  დაკვეთით.  

 

სასწავლო კურსები:

  • კვლევის მეთოდები;
  • საზოგადოებასთან ურთიერთობის საფუძვლები;
  • კრიზისული კომუნიკაციები;

 

კვლევები და პუბლიკაციები:

  • Digital competences and cyber security. A case of universities in Tbilisi. Nino durglishvili, Ivane Kechahkmadze, Mariam Sekhnishvili; Internet Education Science. Horizonti (2020).
  • მშობლებზე მოქმედი გარემო ფაქტორების გავლენა გადაწყვეტილების მიღებისას; http://press.tsu.edu.ge/data/image_db_innova/PRINT-mermisi-2019-1.pdf
  • Анализ основных факторов, влияющих на преуспеваемость женщин в постсоветской грузии.(2005). Идентичность,власть и город в работах молодых ученых Южного Кавказа, Сбоник статей. Heinrich Boll Stiftung;
  • Maryam Sekhniashvili @ Tamara Sulukia; (2007); Addressing Corruption in Infrastracture Services in Georgia; Partnering to Combat Corruption;