საზოგადოებრივი ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი

მარიამ სეხნიაშვილი

საზოგადოებრივი ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი

ელფოსტა: m.sekhniashvili@gipa.ge

ფსიქოლოგიის მაგისტრი (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი), PhD სტუდენტი მასობრივი კომუნიკაციის სფეროში.