საზოგადოებრივი ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი

მარიამ სეხნიაშვილი

საზოგადოებრივი ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი

ელფოსტა: m.sekhniashvili@gipa.ge

ფსიქოლოგიის მაგისტრი (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი), PhD სტუდენტი მასობრივი კომუნიკაციის სფეროში.