პროგრამული ინჟინერიის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი

პავლე ტაბატაძე

პროგრამული ინჟინერიის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი

პავლე ტაბატაძე - ასოცირებული პროფესორი, პროგრამული ინჟინერიის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი. ხელსაწყოთმშენებლობის, ავტომატიზაციის და მართვის სისტემების ინჟინერიის დოქტორი. პროგრამული ინჟინერი 2014 წლიდან. 2022 წლიდან კომპანია “აპიდეაში” პროგრამული ინჟინრების ტექნიკური ხელმძღვანელი.