შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების პროფესიული პროგრამის თანახელმძღვანელი / პროფესიული მასწავლებელი

თამარ დოლიძე

შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების პროფესიული პროგრამის თანახელმძღვანელი / პროფესიული მასწავლებელი

ელფოსტა: tamar.dolidze@gipa.ge

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - სახელმწიფო მართვის მოხელე. მოქმედი შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი - შპს „თეგეტა მოტორსი“. მუშაობდა  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში (2008 – 2018). გააჩნია მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილება შრომის უსაფრთხოების სისტემების შექმნასა და მართვაში. ხუთი წელია რაც GIPA-ს პროფესიული სწავლების დეპარტამენტში პროფესიული მასწავლებლის პოზიციას იკავებს. არის შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების სასწავლო პროგრამის თანახელმძღვანელი. ასევე უწყვეტად ახორციელებს პროფესიულ კონსულტაციებსა და ტრენინგებს მრავალ კერძო კომპანიებსა და სასწავლო დაწესებულებებში.

სასწავლო კურსები:

  • საფრთხეებისა და რისკის კონტროლი;
  • ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხოების მენეჯმენტი;
  • ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხოების საფუძვლები;
  • გაცნობითი პრაქტიკა;
  • საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემის დაზიანების საფრთხეები და რისკის კონტროლი;
  • შრომის უსაფრთხოება სამშენებლო სექტორში;
  • სიმაღლეზე მუშაობა;
  • სამუშაო სივრცეში უსაფრთხოების ან/და ჯანმრთელობის დაცვასთან დაკავშირებული ნიშნების განთავსების ზოგადი მინიმალური მოთხოვნები.

 

პროექტები:

საქართველოს მთავრობის, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის და ევროკავშირის ერთობლივი ტექნიკური სამუშაო ჯგუფის პროექტი „დასაქმებულთა ჯანმრთელობის დაცვის და უსაფრთხოების შესახებ ევროდირექტივების ტრანსპოზიცია საქართველოს კანონმდებლობაში“.