სოციალური მედიის კოორდინატორი

მარიამ ხაბულიანი

სოციალური მედიის კოორდინატორი

ელფოსტა: mariam.khabuliani.dmc21@gipa.ge