საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ასისტენტი

მარიამ ხაბულიანი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ასისტენტი

ელფოსტა: mariam.khabuliani.dmc21@gipa.ge

მარიამ ხაბულიანი საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის ციფრული მედიისა და კომუნიკაციის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტია.

2021 წლიდან იგი საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ასისტენტია.