ვიზუალური კომუნიკაციის საბაკალავრო და საზოგადოებრივი ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი

გიორგი შუბლაძე

ვიზუალური კომუნიკაციის საბაკალავრო და საზოგადოებრივი ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი

ელფოსტა: g.shubladze@gipa.ge

ფლობს მაგისტრის ხარისხს საზოგადოებრივ ურთიერთობებში (GIPA) და ბაკალავრის ხარისხს საერთაშორისო ურთიერთობებში (GIPA). აქვს ღონისძიებების მართვის, მარკეტინგული და სტრატეგიული კომუნიკაციების დაგეგმვის მრავალწლიანი გამოცდილება. 2019-2020 წლებში მუშაობდა Georgian Events-ის მარკეტინგისა და ღონისძიებების მართვის მენეჯერის პოზიციაზე. 2017-2019 წლებში იყო საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მასობრივი კომუნიკაციებისა და ანალიტიკური დეპარტამენტის მრჩეველი.

2019 წლიდან მედია ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამისა და საზოგადოებრივი ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი. GIPA’s Art Factory-ის მენეჯერი.

სასწავლო კურსები: 

  • პრაქტიკული მოდული - საკომუნიკაციო სტრატეგია (PR)

 

კვლევები და პუბლიკაციები (ბოლო 5 წელი): 

  • პოლიტიკური კომუნიკაციების თანამედროვე ერა (ივლისი, 2019)
  • სოლსბერის ინციდენტი - სერგეი სკრიპალის ქეის სთადი (მარტი, 2018)
  • ახალი მედიის როლი პოლიტიკური რეჟიმების ცვლილებაში (მაისი, 2017)
  • Cyprus and EU Relations (აპრილი, 2016)
  • Whistleblower Behind the NSA surveillance - Edward Snowden case study (მარტი, 2016)

პროექტები: 

  • GIPA’s Art Factory-ის მენეჯერი.