გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი

მაია ზავრაშვილი

გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი