იხ. გაცვლითი პროგრამების კატალოგი

 

საუნივერსიტეტო გაცვლითი პროგრამები

Haaga-Helia University (Finland, Helsinki) 

 • ვის შეუძლია მონაწილეობის მიღება?

ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის კავკასიური სკოლის ყველა პროგრამის სტუდენტს.

 • რა პირობებია?

ჰააგა ჰელიას უნივერსიტეტთან თანამშრომლობა ხორციელდება „Erasmus+“-ის პროგრამის ფარგლებში და გულისხმობს სტუდენტებისა და ადმინისტრაციული/აკადემიური პერსონალის გაცვლას. სტუდენტებს სრულად უფინანსედებათ ერთი სემესტრის გავლასთან დაკავშირებული ხარჯები, მათ შორის მგზავრობის, ყოველდღიური და საცხოვრებელი ხარჯები.

 • როგორ მივიღო მონაწილეობა გაცვლით პროგრამაში?

გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად შეავსეთ სააპლიკაციო ფორმა.

  

Radboud University (Netherlands, Nijmigen)

 • ვის შეუძლია მონაწილეობის მიღება?

ნებისმიერი საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტს.

 • რა პირობებია?

Radboud-ის უნივერსიტეტთან ევროკავშირის დაფინანსებით ხორციელდება “Erasmus +” პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც სტუდენტებს სრულად უფინანსედებათ ჰოლანდიაში ერთი სემესტრის გავლასთან დაკავშირებული ხარჯები, მათ შორის მგზავრობა, ცხოვრება და დღიური.

 • როგორ მივიღო მონაწილეობა გაცვლით პროგრამაში?

გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად შეავსეთ სააპლიკაციო ფორმა.

 

University of Salzburg (Austria, Salzburg)

    

 • ვის შეუძლია მონაწილეობის მიღება?

საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებს

 • რა პირობებია?

უნივერსიტეტთან ევროკავშირის დაფინანსებით ხორციელდება “Erasmus +” პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც, სტუდენტებს სრულად უფინანსედებათ ერთი სემესტრის გავლასთან დაკავშირებული ხარჯები (მგზავრობა, ცხოვრების ხარჯები და სტიპენდია).

 • როგორ მივიღო მონაწილეობა გაცვლით პროგრამაში?

გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად შეავსეთ სააპლიკაციო ფორმა.

 

AP University College Antwerp (Belgium, Antwerp)

 • ვის შეუძლია მონაწილეობის მიღება?

ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის კავკასიური სკოლის ყველა პროგრამის სტუდენტს.

 • რა პირობებია?

უნივერსიტეტთან ევროკავშირის დაფინანსებით ხორციელდება “Erasmus +” პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც სტუდენტებს სრულად უფინანსდებათ ერთი სემესტრის გავლასთან დაკავშირებული ხარჯები, მათ შორის მგზავრობა, ცხოვრება და ყოველდღიური ხარჯები.

 • როგორ მივიღო მონაწილეობა გაცვლით პროგრამაში?

გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად შეავსეთ სააპლიკაციო ფორმა.

 

Maastricht School of Management (Netherlands, Maastricht)

 • ვის შეუძლია მონაწილეობის მიღება?

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებს

 • რა პირობებია?

მაასტრიხტის ბიზნეს სკოლასთან თანამშრომლობის ფარგლებში ხორციელდება სამკვირიანი გაცვლითი პროგრამა GIPA-ს ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო  პროგრამის სტუდენტებისთვის;

 • როგორ მივიღო მონაწილეობა გაცვლით პროგრამაში?

გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად შეავსეთ სააპლიკაციო ფორმა.

 

University of Hamburg (Germany, Hamburg)

 • ვის შეუძლია მონაწილეობის მიღება?

საჯარო მმართველობის, ბიზნესის ადმინისტრირების, საერთაშორისო ურთიერთობების, საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამების სტუდენტებს;

 • რა პირობებია?

ჰამბურგის უნივერსიტეტთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2017 წლის დეკემბერში. თანამშრომლობის ფარგლებში GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ ჰამბურგში.

 • როგორ მივიღო მონაწილეობა გაცვლით პროგრამაში?

გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად შეავსეთ სააპლიკაციო ფორმა

 

SDA Bocconi School of Management (Italy, Milan)

 • ვის შეუძლია მონაწილეობის მიღება?

საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებს;

 • რა პირობებია?

2017 წლის თებერვალში, GIPA-ს მმართველობის სკოლასა და ბოკონის მენეჯმენტის სკოლას (SDA Bocconi) შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. შეთანხმება ორმაგი ხარისხის საერთო საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამის ჩამოყალიბებას ითვალისწინებს, რომლის მიხედვითაც GIPA-ს მმართველობის სკოლის სტუდენტებს შესაძლებლობა ექნებათ ერთი წლით ისწავლონ ბოკონის უნივერსიტეტში და აიღონ ორმაგი ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომი;

 • როგორ მივიღო მონაწილეობა გაცვლით პროგრამაში?

გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად შეავსეთ სააპლიკაციო ფორმა.

 

University of Cagliari (Italy, Cagliari)

 • ვის შეუძლია მონაწილეობის მიღება?

ნებისმიერი საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტს.

 • რა პირობებია?

კალიარის უნივერსიტეტთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2017 წლის სექტემბერში. უნივერსიტეტთან ევროკავშირის დაფინანსებით ხორციელდება “Erasmus +” პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც, სტუდენტებს სრულად უფინანსედებათ კალიარიში ერთი სემესტრის გავლასთან დაკავშირებული ხარჯები (მგზავრობა, ცხოვრების ხარჯები და სტიპენდია).

 • როგორ მივიღო მონაწილეობა გაცვლით პროგრამაში?

გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად შეავსეთ სააპლიკაციო ფორმა.

 

University of Perugia (Italy, Perugia)

 • ვის შეუძლია მონაწილეობის მიღება?

საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტს და ასევე, ნებისმიერი საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტს, რომელიც ფლობს იტალიურ ენას.

 • რა პირობებია?

პერუჯის უნივერსიტეტთან სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2018 წლის ივნისში. თანამშრომლობის ფარგლებში GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ პერუჯაში. თავის მხრივ, GIPA მასპინძლობს სტუდენტებს იტალიიდან.

 • როგორ მივიღო მონაწილეობა გაცვლით პროგრამაში?

გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად შეავსეთ სააპლიკაციო ფორმა.

 

University of Wroclaw (Poland, Wroclaw)

 • ვის შეუძლია მონაწილეობის მიღება?

საჯარო მმართველობის და საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამების სტუდენტებს;

 • რა პირობებია?

ვროცლავის უნივერსიტეტთან  თანამშრომლობის შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2013 წლის მაისში. თანამშრომლობის ფარგლებში GIPA-ს სტუდენტებს ენიჭებათ ორმაგი ხარისხი საჯარო მმართველობასა და პოლიტიკურ მეცნიერებებში;

 • როგორ მივიღო მონაწილეობა გაცვლით პროგრამაში?

გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად შეავსეთ სააპლიკაციო ფორმა.

 

University of Economics in Bratislava (Slovakia, Bratislava)

 • ვის შეუძლია მონაწილეობის მიღება?

ნებისმიერი საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტს.

 • რა პირობებია?

ბრატისლავას უნივერსიტეტთან თანამშრომლობა ხორციელდება „Erasmus+ “-ის პროგრამის ფარგლებში და გულისხმობს სტუდენტების, ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის გაცვლას; ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი მოეწერა 2017 წლის მარტში. აღნიშნული თანამშრომლობის ფარგლებში გვაქვს შესაძლებლობა ყოველწლიურად 2 სტუდენტი უფასოდ გავუშვათ სასწავლებლად ბრატისლავაში ერთი სემესტრით. სტუდენტებს სრულად უფინანსედებათ ერთი სემესტრის გავლასთან დაკავშირებული ხარჯები (მგზავრობა, ცხოვრების ხარჯები და სტიპენდია).

 • როგორ მივიღო მონაწილეობა გაცვლით პროგრამაში?

გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად შეავსეთ სააპლიკაციო ფორმა.

 

Masaryk University (Czech Republic, Brno)

 • ვის შეუძლია მონაწილეობის მიღება?

სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის ყველა პროგრამის სტუდენტს.

 • რა პირობებია?

მასარიკის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2014 წლის ნოემბერში. აღნიშნული თანამშრომლობის ფარგლებში გვაქვს შესაძლებლობა ყოველწლიურად 2 სტუდენტი უფასოდ გავუშვათ სასწავლებლად ჩეხეთში ერთი სემესტრით. თავის მხრივ, GIPA მასპინძლობს სტუდენტებს ჩეხეთიდან.

 • როგორ მივიღო მონაწილეობა გაცვლით პროგრამაში?

გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად შეავსეთ სააპლიკაციო ფორმა.

 

University of Santiago de Compostela (Spain, Santiago de Compostela)

 • ვის შეუძლია მონაწილეობის მიღება?

ნებისმიერი საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტს.

 • რა პირობებია?

ესპანეთის ერთ-ერთი უძველესი უნივერსიტეტი. სანტიაგო დე კომპოსტელას უნივერსიტეტთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2018 წლის იანვარში. აღნიშნული თანამშრომლობის ფარგლებში გვაქვს შესაძლებლობა ყოველ წლიურად 2 სტუდენტი უფასოდ გავუშვათ სასწავლებლად ესპანეთში ერთი სემესტრით (სტუდენტებს უფინანსდებათ მგზავრობა, ყოველდღიური ცხოვრება და ეძლევათ ყოველთვიური სტიპენდია).

 • როგორ მივიღო მონაწილეობა გაცვლით პროგრამაში?

გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად შეავსეთ სააპლიკაციო ფორმა.

 

NLA University College (Norway, Kristiansand)

 • ვის შეუძლია მონაწილეობის მიღება?

ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის კავკასიური სკოლის ყველა პროგრამის სტუდენტს.

 • რა პირობებია?

უნივერსიტეტთან ევროკავშირის დაფინანსებით ხორციელდება “Erasmus +” პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც სტუდენტებს სრულად უფინანსედებათ ერთი სემესტრის გავლასთან დაკავშირებული ხარჯები, მათ შორის მგზავრობა, ყოველდღიური და საცხოვრებელი ხარჯები.

 • როგორ მივიღო მონაწილეობა გაცვლით პროგრამაში?

გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად შეავსეთ სააპლიკაციო ფორმა.

 

Vidzeme University of Applied Sciences (Latvia, Valmiera)

 • ვის შეუძლია მონაწილეობის მიღება?

ნებისმიერი სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტს;

 • რა პირობებია?

ვიძემის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტთან სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2019 წლის იანვარში, რომლის ფარგლებშიც GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ ლატვიაში. 

 • როგორ მივიღო მონაწილეობა გაცვლით პროგრამაში?

გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად შეავსეთ სააპლიკაციო ფორმა.

 

Vytautas Magnus University (Lithuania, Kaunas)

 

 • ვის შეუძლია მონაწილეობის მიღება?

ნებისმიერი საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტს.

 • რა პირობებია?

ვიტაუტას მაგნუს უნივერსიტეტთან აკადემიური თანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი მოეწერა 2017 წლის ივლისში, რომლის ფარგლებშიც GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ ლიეტუვაში. 

 • როგორ მივიღო მონაწილეობა გაცვლით პროგრამაში?

გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად შეავსეთ სააპლიკაციო ფორმა.

 

University of National and World Economy (Bulgaria, Sofia)

 • ვის შეუძლია მონაწილეობის მიღება?

ნებისმიერი საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტს.

 • რა პირობებია?

ეროვნული და მსოფლიო ეკონომიკის უნივერსიტეტთან აკადემიური თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2017 წლის აგვისტოში. აღნიშნული თანამშრომლობის ფარგლებში, რომლის ფარგლებშიც GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ ბულგარეთში. 

 • როგორ მივიღო მონაწილეობა გაცვლით პროგრამაში?

გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად შეავსეთ სააპლიკაციო ფორმა.

 

University of Economics, Prague (Czech Republic, Prague)

 • ვის შეუძლია მონაწილეობის მიღება?

ნებისმიერი საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტს.

 • რა პირობებია?

პრაღის ეკონომიკის უნივერსიტეტთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2018 წლის მაისში. აღნიშნული თანამშრომლობის ფარგლებში GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ პრაღაში. 

 • როგორ მივიღო მონაწილეობა გაცვლით პროგრამაში?

გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად შეავსეთ სააპლიკაციო ფორმა.

 

Warsaw School of Economics (Poland, Warsaw)

 • ვის შეუძლია მონაწილეობის მიღება?

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებს.

 • რა პირობებია?

ეკონომიკის სფეროში პოლონეთის წამყვანი სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ვარშავის ეკონომიკის სკოლასთან სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2018 წლის ივნისში, რომლის ფარგლებშიც GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ ვარშავაში. 

 • როგორ მივიღო მონაწილეობა გაცვლით პროგრამაში?

გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად შეავსეთ სააპლიკაციო ფორმა.

 

University of Dąbrowa Górnicza (Poland, Dąbrowa Górnicza)

 • ვის შეუძლია მონაწილეობის მიღება?

ნებისმიერი საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტს.

 • რა პირობებია?

დაბროვა გორნიცას უნივერსიტეტთან სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2018 წლის მაისში, რომლის ფარგლებშიც GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ გორნიცაში.

 • როგორ მივიღო მონაწილეობა გაცვლით პროგრამაში?

გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად შეავსეთ სააპლიკაციო ფორმა.

 

University of Rijeka (Croatia, Rijeka)

 • ვის შეუძლია მონაწილეობის მიღება?

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამის და ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებს.

 • რა პირობებია?

რიჟეკას უნივერსიტეტთან სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2018 წლის ივლისში, რომლის ფარგლებშიც GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ რიჟეკაში.

 • როგორ მივიღო მონაწილეობა გაცვლით პროგრამაში?

გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად შეავსეთ სააპლიკაციო ფორმა.

 

Troy University (USA Troy/Alabama)

     

 • ვის შეუძლია მონაწილეობის მიღება?

სამართლისა და პოლიტიკის და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ყველა პროგრამის სტუდენტს.

 • რა პირობებია?

ტროის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობა მოიცავს ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის გაცვლას, ერთობლივი აკადემიური პროგრამების შემუშავებას, ერთობლივი კვლევების ჩატარებას სოციალური მეცნიერებების და საჯარო მმართველობის მიმართულებით. სტუდენტებს ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი ისწავლონ ამერიკაში ფასდაკლებით.

 • როგორ მივიღო მონაწილეობა გაცვლით პროგრამაში?

გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად შეავსეთ სააპლიკაციო ფორმა.

 

Michigan State University (USA East Lansing/Michigan)

 • ვის შეუძლია მონაწილეობის მიღება?

საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებს.

 • რა პირობებია?

მიჩიგანის უნივერსიტეტთან სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2018 წელს, რომლის ფარგლებშიც GIPA-ს სტუდენტებს სწავლის საფასურის გადახდის გარეშე ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი გაიარონ მიჩიგანში.

 • როგორ მივიღო მონაწილეობა გაცვლით პროგრამაში?

გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად შეავსეთ სააპლიკაციო ფორმა.

 

University of Wyoming (USA, Laramie, Wyoming)

 

 • ვის შეუძლია მონაწილეობის მიღება?

ნებისმიერი საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტს.

 • რა პირობებია?

ვაიომინგის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობა მიმდინარეობს ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის გაცვლის მიმართულებით, ასევე ითვალისწინებს სტუდენტების სტაჟირებას. სტუდენტებს ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი ისწავლონ ამერიკაში ფასდაკლებით.

 • როგორ მივიღო მონაწილეობა გაცვლით პროგრამაში?

გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად შეავსეთ სააპლიკაციო ფორმა.

 

Kennesaw State University (USA, Georgia)

 • ვის შეუძლია მონაწილეობის მიღება?

საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებს.

 • რა პირობებია?

კენესოს უნივერსიტეტთან სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2018 წელს. სტუდენტებს ეძლევათ შესაძლებლობა ერთი სემესტრი ისწავლონ ამერიკაში უფასოდ.

 • როგორ მივიღო მონაწილეობა გაცვლით პროგრამაში?

გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად შეავსეთ სააპლიკაციო ფორმა.