თანადაფინანსების სისტემა - 2020-2021

საბაკალავრო პროგრამებზე მოქმედებს სტუდენტთა თანადაფინანსების სისტემა, რომელიც გულისხმობს საუკეთესო აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტების სწავლის დაფინანსებას, კერძოდ: 

 • პირველ სასწავლო წელს, 100%-ანი სახელმწიფო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, სტუდენტი დამატებით მიიღებს GIPA-ს 1000 ლარიან სტიპენდიას;
 • მეორე წლიდან, სტუდენტთა დაფინანსება დამოკიდებული იქნება მათ აკადემიურ მოსწრებაზე, სადაც 3,5-ზე მეტი GPA-ს მქონე სტუდენტებს მიეცემათ შესაძლებლობა ისარგებლონ 1000 ლარამდე სტიპენდიით, მათი რეიტინგის შესაბამისად;  
 • სტუდენტებს, რომელთა GPA იქნება მაქსიმალური (4.0) მომდევნო სემესტრში სწავლა დაუფინანსდებათ 100%-ით. 

საბაკალავრო პროგრამების საფასურები და კალკულაცია თანადაფინანსების გათვალისწინებით:

საბაკალავრო პროგრამა

წლიური საფასური

წლიუი საფასური 100%-იანი სახელმწიფო გრანტის შემთხვევაში + GIPA-ს სტიპენდია

წლიუი საფასური 70%-იანი სახელმწიფო გრანტის შემთხვევაში 

წლიუი საფასური 50%-იანი სახელმწიფო გრანტის შემთხვევაში 

სამართალი

4500

1250

1925

2375

საერთაშორისო ურთიერთობები

4500

1250

1925

2375

აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნება

5900

2650

4325

4775

ციფრული მედია და კომუნიკაცია

5000

1750

3425

3875სოციალური მეცნიერებათა სკოლის საბაკალავრო პროგრამების საფასურები და კალკულაცია თანადაფინანსების გათვალისწინებით:

პირველ სასწავლო წელს, ნებისმიერი მოცულობის სახელმწიფო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, სტუდენტი დამატებით მიიღებს GIPA-ს 1000 ლარიან ფასდაკლებას.

სწავლების მეორე წლიდან, სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის საბაკალავრო პროგრამებზე მოქმედებს სტუდენტთა წახალისების სისტემა, რომელიც გულისხმობს საუკეთესო აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტების სწავლის დაფინანსებას, კერძოდ: 

 • სტუდენტებს, რომელთა GPA იქნება მაქსიმალური (4.0), მომდევნო სემესტრში  სწავლა დაუფინანსდებათ 100%-ით.
 • სტუდენტები, რომელთა GPA იქნება 3,5 და მეტი, მომავალ სემესტრში ისარგებლონ 1000 ლარამდე ფასდაკლებით (რეიტინგის შესაბამისად);  
  • 1000 ლარი
  • 900 ლარი
  • 800 ლარი
  • 700 ლარი
  • 600 ლარი

საბაკალავრო პროგრამა

წლიური საფასური

პირველი წლის საფასური (100%-იანი სახელმწიფო გრანტის შემთხვევაში + GIPA-ს სტიპენდია)

პირველი წლის საფასური (70%-იანი სახელმწიფო გრანტის შემთხვევაში + GIPA-ს სტიპენდია)

პირველი წლის საფასური (50%-იანი სახელმწიფო გრანტის შემთხვევაში + GIPA-ს სტიპენდია)

პოლიტიკური მეცნიერებები

3600

350

1025

1475

ეკონომიკა

3600

350

1025

1475

ფსიქოლოგია

3950

700

1375

1825

სოციოლოგია

3600

350

1025

1475

სოციალური მეცნიერებები

4200

950

1625

2075


სამაგისტრო პროგრამების საფასურები:სამაგისტრო პროგრამა  წლიური საფასური  GIPA-ს სტიპენდია  წლიური საფასური სახელმწიფო გრანტის (100%) მოპოვების შემთხვევაში წლიური საფასური სახელმწიფო გრანტის მოპოვების გარეშე
საერთაშორისო სამართალი 4000

მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტებისათვის GIPA-ში მოქმედებს სემესტრული სტიპენდიები. საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამის 2 საუკეთესო სტუდენტი თავისუფლდება მომდევნო სემესტრის გადასახადის 50 % -საგან.

1750 4000
საერთაშორისო ურთიერთობები 3500

მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტებისათვის GIPA-ში მოქმედებს სემესტრული სტიპენდიები. საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის 2 საუკეთესო სტუდენტი თავისუფლდება მომდევნო სემესტრის გადასახადის 50 % -საგან.

1250 3500
საზოგადოებრივი ურთიერთობები 5300 ყოველ წელს, საუკეთესო აკადემიური მოსწრების მქონე ორი მეორეკურსელი სტუდენტი დაფინანსდება. 3050 5300
მულტიმედიური ჟურნალისტიკა და მენეჯმენტი  4300 2050 4300
საჯარო მმართველობა 3700 საჯარო მმართველობის ორწლიანი სამაგისტრო პროგრამის ჯამური ღირებულება 7400 ლარს შეადგენს. სწავლის დაფინანსებისათვის, გარდა სახელმწიფო გრანტისა (2250 ლარი), სტუდენტებს აძლევს შესაძლებლობას, მიიღოს   GIPA-ს  თანადაფინასება ( სასწავლო წლის განმავლობაში სემესტრულად- 500 ლარის ფასდაკლება საუკეთესო სტუდენტს).  1450 3700
საჯარო პოლიტიკა  3950 საჯარო პოლიტიკის ორწლიანი სამაგისტრო პროგრამის ჯამური ღირებულება 7900 ლარს შეადგენს. სწავლის დაფინანსებისათვის, გარდა სახელმწიფო გრანტისა (2250 ლარი), აღნიშნული პროგრამა, სტუდენტებს აძლევს შესაძლებლობას, მიიღოს   GIPA-ს  თანადაფინასება (სასწავლო წლის განმავლობაში სემესტრულად- 500ლარის ფასდაკლება საუკეთესო სტუდენტს). 1700 3950
ადილობრივი თვითმმართველობა  3950 ადგილობრივი თვითმმართველობის ორწლიანი სამაგისტრო პროგრამის ჯამური ღირებულება 7900 ლარს შეადგენს. სწავლის დაფინანსებისათვის, გარდა სახელმწიფო გრანტისა  (2250 ლარი), აღნიშნული პროგრამა, სტუდენტებს აძლევს შესაძლებლობას, მიიღოს  GIPA-ს  თანადაფინასება  (სასწავლო წლის განმავლობაში სემესტრულად- 500ლარის ფასდაკლება საუკეთესო სტუდენტს). 1700 3950
გარემოსდაცვითი მენეჯმენტი და პოლიტიკა 3500 გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და პოლიტიკის ორწლიანი სამაგისტრო პროგრამის ჯამური ღირებულება 7000 ლარს შეადგენს. სწავლის დაფინანსებისათვის, გარდა სახელმწიფო გრანტისა (2250 ლარი), აღნიშნული პროგრამა, სტუდენტებს აძლევს შესაძლებლობას, მიიღოს   GIPA-ს  თანადაფინასება ( სასწავლო წლის განმავლობაში სემესტრულად- 500ლარის ფასდაკლება საუკეთესო სტუდენტს).  1250 3500
ბიზნესის ადმინისტრირება 

5900

(თანადაფინანსებით)

მმართველობის სკოლის აკადემიურმა საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ MBA პროგრამის 2021 წლის მიღების ყველა სტუდენტი ისწავლის 1600 ლარიანი თანადაფინასებით, წელიწადში 5900 ლარად, 7500 ლარის ნაცვლად. 

3650 5900
გამოყენებითი ფსიქოლოგია 3800

·         სტუდენტი, რომელსაც ყველაზე მაღალიGPA ექნება, მეორე კურსზე  სწავლა დაუფინანსდება 100%-ით.

·         თუ ორ ან მეტ სტუდენტს ექნებათ ერთნაირი, ყველაზე მაღალი GPA , მაშინ მეორე კურსზე გადასახდელი თანხა, 3800 ლარი, გაიყოფა ამ სტუდენტთა რაოდენობაზე  და ისინი დაფინანსდებიან მიღებული თანხით.

1550 3800