2018 წლის თანადაფინანსება

სპეციალური შეთავაზება

1) შემოხაზე პირველ ნომრად GIPA-ს პოლიტიკური მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამა (კოდი:1530102) და მიიღე ერთი წლის საფასურის 20%-იანი ფასდაკლება

2) შემოხაზე პირველ ნომრად GIPA-ს სოციოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა (კოდი:1530109) და მიიღე ერთი წლის საფასურის 20%-იანი ფასდაკლება

3) შემოხაზე პირველ ნომრად GIPA-ს ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამა (კოდი:1530103) და მიიღე ერთი წლის საფასურის 20%-იანი ფასდაკლება

4) შემოხაზე პირველ ნომრად GIPA-ს ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა (კოდი:1530101) და მიიღე ერთი წლის საფასურის 20%-იანი ფასდაკლება

ყოველწლიური შეთავაზება

ნებისმიერი სახელმწიფო გრანტის შემთხვევაში 1000 ლარი ყველა სტუდენტს, ყველა საბაკალავრო პროგრამაზე .

შენიშვნა :

1) ორივე თანადაფინანსების მოპოვების შემთხვევაში, უპირატესობა ენიჭება უმაღლესს.

2) თანადაფინანსება ვრცელდება მხოლოდ პირველი სასწავლო წლის საფასურზე

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

პირველი წლის საფასურის კალკულაცია

კალკულაცია შემდეგ საბაკალავრო პროგრამებზე : ფსიქოლოგია, სოციოლოგია, პოლიტიკური მეცნიერებები, ეკონომიკა, საერთაშორისო ურთიერთობები, ბიზნესის ადმინისტრირება, სამართალი
კალკულაცია შემდეგ საბაკალავრო პროგრამაზე : აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვენება
50% გრ. შემთხვევაში
4500 - 1125 (50%) - 1000 (GIPA) = 2375 ლარი
70% გრ. შემთხვევაში 
4500 - 1575 (70%) - 1000 (GIPA) = 1925  ლარი 
100% გრ შემთხვევაში
4500 - 2250 (100%) - 1000 (GIPA) = 1250 ლარი
50% გრ. შემთხვევაში
5400 - 1125 (50%) - 1000 (GIPA) = 3275 ლარი
70% გრ. შემთხვევაში 
5400 - 1575 (70%) - 1000 (GIPA) = 2825  ლარი 
100% გრ შემთხვევაში
5400 - 2250 (100%) - 1000 (GIPA) = 2150 ლარი
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
კალკულაცია შემდეგ საბაკალავრო პროგრამაზე : ციფრული მედია და კომუნიკაცია
50% გრ. შემთხვევაში
4800 - 1125 (50%) - 1000 (GIPA) = 2575 ლარი
70% გრ. შემთხვევაში 
4800 - 1575 (70%) - 1000 (GIPA) = 2225  ლარი 
100% გრ შემთხვევაში
4800 - 2250 (100%) - 1000 (GIPA) = 1550 ლარი
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------