სწავლის ღირებულება და სტიპენდია 2020-2021

თანადაფინანსების სისტემა - 2020-2021

საბაკალავრო პროგრამებზე მოქმედებს სტუდენტთა თანადაფინანსების სისტემა, რომელიც გულისხმობს საუკეთესო აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტების სწავლის დაფინანსებას, კერძოდ: 

 • პირველ სასწავლო წელს, ნებისმიერი მოცულობის სახელმწიფო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, სტუდენტი დამატებით მიიღებს GIPA-ს 1000 ლარიან სტიპენდიას;
 • მეორე წლიდან, სტუდენტთა დაფინანსება დამოკიდებული იქნება მათ აკადემიურ მოსწრებაზე, სადაც 3,5-ზე მეტი GPA-ს მქონე სტუდენტებს მიეცემათ შესაძლებლობა ისარგებლონ 1000 ლარამდე სტიპენდიით, მათი რეიტინგის შესაბამისად;  
 • სტუდენტებს, რომელთა GPA იქნება მაქსიმალური (4.0) მომდევნო სემესტრში სწავლა დაუფინანსდებათ 100%-ით. 

საბაკალავრო პროგრამების საფასურები და კალკულაცია თანადაფინანსების გათვალისწინებით:

საბაკალავრო პროგრამა

წლიური საფასური

წლიუი საფასური 100%-იანი სახელმწიფო გრანტის შემთხვევაში + GIPA-ს სტიპენდია

წლიუი საფასური 70%-იანი სახელმწიფო გრანტის შემთხვევაში + GIPA-ს სტიპენდია

წლიუი საფასური 50%-იანი სახელმწიფო გრანტის შემთხვევაში + GIPA-ს სტიპენდია

სამართალი

4500

1250

1925

2375

საერთაშორისო ურთიერთობები

4500

1250

1925

2375

აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნება

5900

2650

3325

3775

ციფრული მედია და კომუნიკაცია

5000

1750

2425

2875

ბიზნესის ადმინისტრირება

4500

1250

1925

2375სოციალური მეცნიერებათა სკოლის საბაკალავრო პროგრამების საფასურები და კალკულაცია თანადაფინანსების გათვალისწინებით:

სოციალური მეცნიერებათა სკოლის, რომელიმე საბაკალავრო პროგრამის პირველ ნომრად შემოხაზვის შემთხვევაში, სტუდენტი პირველ სასწავლო წელს მიიღებს 1000 ლარიან ფასდაკლებას.

სწავლების მეორე წლიდან სოციალურ მეცნიერებათა საბაკალავრო პროგრამაზე მოქმედებს სტუდენტთა წახალისების სისტემა, რომელიც გულისხმობს საუკეთესო აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტების სწავლის დაფინანსებას, კერძოდ: 

 • სტუდენტებს, რომელთა GPA იქნება მაქსიმალური (4.0) მომდევნო სემესტრში  სწავლა დაუფინანსდებათ 100%-ით.
 • სტუდენტები, რომელთა GPA იქნება 3,5 და მეტი, მომავალ სემესტრში ისარგებლონ 1000 ლარამდე ფასდაკლებით (რეიტინგის შესაბამისად);  
  • 1000 ლარი
  • 900 ლარი
  • 800 ლარი
  • 700 ლარი
  • 600 ლარი

საბაკალავრო პროგრამა

წლიური საფასური

წლიუსაფასური 100%-იანი სახელმწიფო გრანტის შემთხვევაში + GIPA-ს სტიპენდია

წლიუსაფასური 70%-იანი სახელმწიფო გრანტის შემთხვევაში + GIPA-ს სტიპენდია

წლიუსაფასური 50%-იანი სახელმწიფო გრანტის შემთხვევაში + GIPA-ს სტიპენდია

პოლიტიკური მეცნიერებები

3250

0

675

1125

ეკონომიკა

3250

0

675

1125

ფსიქოლოგია

3500

250

925

1375

სოციოლოგია

3250

0

675

1125

სოციალური მეცნიერებები

4200

950

1625

2075