ბიბლიოთეკა

სამეცნიერო ბიბლიოთეკების კატალოგები

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი ბიბლიოთეკა

უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში დაცულია საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამისი ბეჭდური და ელექტრონული ფონდი, რომელიც ხელმისაწვლომია სტუდენტებისთვის, მოწვეული და აკადემიური პერსონალისთვის. სამკითხველო დარბაზში სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ ისარგებლონ ინტერნეტით და საერთაშორისო ელექტრონული რესურსით (EBSCO; JSTOR; Cambridge Journals Online; BioOne Complete; e-Duke Journals Scholarly Collection; Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies e-books; IMechE Journals; New England Journal of Medicine; Openedition Journlas; Royal Society Journals Collection; SAGE Premier).

უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას აქვს ელექტრონული კატალოგი, რომელიც ხელმისაწვდომია მხოლოდ უნივერსიტეტის სტუდენტებისა და პერსონალისთვის.


ელექტრონულ კატალოგებთან წვდომა შესაძლებელია საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში ნებისმიერი მისამართიდან.

ელექტრონული კატალოგების სისტემა ახდენს უნივერსიტეტის იდენტიფიცირებას და გაძლევთ საშუალებას, მოძებნოთ თქვენთვის საინტერესო სამეცნიერო სტატია შესაბამის თემატიკაზე. თითოეულ ელექტრონულ ბაზაში, სისტემა გთავაზობთ ძიების ორ მეთოდს -

 • ძიება საძიებო სიტყვით ან ფრაზით
 • და ძიება თემატური კატალოგის მიხედვით

.

ძიების შედეგების ჩამონათვალში მითითებული იქნება ის რესურსები, რომლებთანაც დაშვებულია ღია ტექსტებზე წვდომა.

*

ელექტრონულ ბაზებში დაცული ჩანაწერების მონახულება შეგიძლიათ ასევე ნებისმიერი ადგილიდან, მაგალითად, სახლიდან, თუმცა სრულ ტექსტებთან წვდომა არ იქნება შესაძლებელი.

ასეთ შემთხვევაში, მიზანშეწონილია მოინიშნოთ თავენთვის სასურველი სტატიები და პუბლიკაციები და უნივერსიტეტში ყოფნისას, ქსელში ჩართული ნებისმიერი კომპიუტერიდან, მოახდინოთ ჩანაწერების წაკითხვა და გადმოწერა.

EBSCO 

წვდომა EBSCO პაკეტზე", რომელიც მოიცავს შემდეგ 11 ბაზას: 1. Academic Search ELITE 2. Business Source ELITE 3. MasterFILE ELITE 4. Health Source: Consumer Edition 5. Health Source: Nursing/Academic 6. Newspaper Source 7. MEDLINE 8. ERIC 9. Library and Information Center (LISTA) 10. Regional Business News 11. GreenFile

  ebsco

JSTOR 

JSTOR - წვდომა 10 მლნ-ზე მეტ აკადემიურ საჟურნალო სტატიასთან, წიგნებთან და პირვალდ წყაროებთან 75-ზე მეტ დისციპლინაში.

 

Cambridge Journals Online 

ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებები, მათ შორის: ანთროპოლოგია, არქეოლოგია, ხელოვნება, ასტრონომია, ქიმია, კომპიუტერული მეცნიერებები, დრამა და თეატრი, დედამიწისა და გარემოს დაცვა, ეკონომიკა, განათლება, ინჟინერია, ინგლისური ენის სწავლება, ფილმები, მედია, მასობრივი კომუნიკაცია, გეოგრაფია, ისტორია, ენათმეცნიერება, კანონები, ლიტერატურა, მართვა, მათემატიკა, მედიცინა, მუსიკა, ფილოსოფია, ფიზიკა, პოლიტიკა და საერთაშორისო ურთიერთობები, ფსიქოლოგია, რელიგია, სოციოლოგია, სტატისტიკა და ალბათობის თეორია.

 

BioOne Complete 

ღია წვდომა  200-ზე მაღალი აკადემიური ხარისხის ჟურნალთან, სადაც ქვეყნდება სამეცნიერო სტატიები ბიოლოგიის, ეკოლოგიისა და გარემოს საკითხებზე.

 • 125.000 სრულტექსტიანი სტატია, რომელთა რიცხვიც ყოველწლიურად მატულობს.
 • 184 მაღალი იმპაქტფაქტორიანი სამეცნიერო კვლევითი ჟურნალი.
 

e-Duke Journals Scholarly Collection ანთროპოლოგია, ხელოვნება და ხელოვნების ისტორია, კრიტიკა და თეორია, კულტუროლოგია, ეკონომიკა, განათლებია, გარემოს დაცვა, ეთნოგრაფია, ევროპისმცოდნეობა, მხატვრული ლიტერატურა და პოეზია, ფილმი და მედია კვლევები, თეატრისა და წარმოდგენის შესწავლა, გენდერული სწავლება, ლიტერატურათმცოდნეობა, ისტორია, საერთაშორისო და რეგიონალური კვლევები, ახლო აღმოსავლეთის კვლევები, მუსიკის თეორია, პედაგოგიკა, ფილოსოფია, პოლიტიკა, რელიგიური კვლევები, სამეცნიერო კვლევები, სოციოლოგია და სოციალური თეორია, აფრიკული კვლევები, აზიური კვლევები, ჯანმრთელობის დაცვა.

 • ხელოვნების, ჰუმანიტარული და სოციალურ მეცნიერებათა ჟურნალიები ციტირების მაღალი ინდექსი
 • ჟურნალები გამიმცემლობა Scopus-იდან
 • 2018 წლიდან კოლექციას დაეატა 49 ჟურნალი.
 

Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies e-books 

წიგნები ფინანსთა, ეკონომიკის, ინოვაციური კვლევების, ინფრასტრუქტურის განვითარების, ჯანდაცვის, კორპორაციული მართვის, საჯარო და სოციალური მმართველობის, მიგრაციის, კვლევის მეთოდების, ინტელექტუალური საკუთრების, სამართლებრივ და სხვ. კვლევათა განვითარების შესახებ. ჟურნალები ეკონომიკისა და ეკონომიკური მიმართების ინტერვენციის, ლიდერობის ინსტიტუტისა და ჰუმანიზმის შესახებ

 

New England Journal of Medicine 

სამედიცინო ჟურნალები სტატიები ახალი სამედიცინო კვლევებით, მიმოხილვებითა და ანგარიშებით. მედიცინა და მის ქვედარგები, მათ შორის: კარდიოლოგია, გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება, ენდოკრინოლოგია, გასტროენტეროლოგია, ჰემატოლოგია / ონკოლოგია, იმუნოლოგია / ალერგოლოგია, ინფექციური დაავადებები, ნეფროლოგია, ნევროლოგია / ნეიროქირურგია, პულმონოლოგია და რევმატოლოგია.

 • ბაზა მოიცავს მულტიმედიურ და ინტერაქტიულ შინაარსის ერთეულებსა და ვიდეოებს კლინიკური მედიცინის შესახებ
 

Openedition Journlas 

დაფუძნდა 1999 წელს და ამჟამად მისი კოლექცია მოიცავს 450 ონლაინ გამოცემას, 150000 სტატიას, რომელთა 95%-თან ღია ტექატური წვდომაა შესაძლებელი. ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით. ხელმისაწვდომია HTML, PDF და ePUB-ის ფორმატით.

 • პუბლიკაციების დაახლოებით 80% ფრანგულ ენაზეა, ასევე არის სტატიები ინგლისურ, ესპანურ, იტალიურ და პორტუგალიურ ენებზე.
 • სტატიების უმეტესობა ერთზე მეტ ენაზე გამოქვეყნებული.
 • ძირითადი მიმართულება - ჰუმანიტარული, სოციალური მეცნიერებები
 

Royal Society Journals Collection 

იკითხეთ ისააკ ნიუტონის, ქეთლი ლონსდეილის და სხვა ცნობილი მეცნიერების სტატიები სამეფო საზოგადოების ჟურნალების კოლექციაში