პარტნიორები

Troy University (USA Troy/Alabama)

     

თანამშრომლობა ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის გაცვლის მიმართულებით; ერთობლივი აკადემიური პროგრამების შემუშავება, ერთობლივი კვლევები;

Michigan State University (USA East Lansing/Michigan)

ერთობლივი კვლევები, საზაფხულო სკოლები, აკადემიური პერსონალის გაცვლა; ასევე, აღნიშნული თანამშრომლობის ფარგლებში გვაქვს შესაძლებლობა GIPA-ს სამართლისა და პოლიტიკის სკოლიდან 1 სტუდენტი ერთი სემესტრით უფასოდ გავუშვათ სასწავლებლად მიჩიგანის უნივერსიტეტის სამართლის კოლეჯში;

Haaga-Helia University (Finland, Helsinki)

თანამშრომლობა „Erasmus+“-ის პროგრამის ფარგლებში (სტუდენტებისა და ადმინისტრაციული/აკადემიური პერსონალის გაცვლა

University of Salzburg (Austria, Salzburg)

    

თანამშრომლობა „Erasmus+“-ის პროგრამის ფარგლებში (სტუდენტებისა და ადმინისტრაციული/აკადემიური პერსონალის გაცვლა)

George Mason University (USA Fairfax/Virginia)

სასერტიფიკატო პროგრამები; ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის გაცვლა, ერთობლივი კვლევები, საზაფხოლო სკოლები, სხვადასხვა სახის ტრეინინგები;

University of Wyoming (USA, Laramie, Wyoming)

 

თანამშრომლობა ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის გაცვლის მიმართულებით, სტუდენტების სტაჟირება;

Kennesaw State University (USA, Georgia)

ურთიერთ-ასოცირების შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2017 წლის ოქტომბერში. ამჟამად, მიმდინარეობს მოლაპარაკება სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებასთან დაკავშირებით;

AP University College Antwerp (Belgium, Antwerp)

თანამშრომლობა „Erasmus+“-ის პროგრამის ფარგლებში (სტუდენტებისა და ადმინისტრაციული/აკადემიური პერსონალის გაცვლა)

Maastricht School of Management (Netherlands, Maastricht)

ხორციელდება სამკვირიანი გაცვლითი პროგრამა GIPA-ს MBA პროგრამის სტუდენტებისთვის;

University of Hamburg (Germany, Hamburg)

ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2017 წლის დეკემბერში. აღნიშნული თანამშრომლობის ფარგლებში გვაქვს შესაძლებლობა ყოველ წლიურად 4 სტუდენტი უფასოდ გავუშვათ სასწავლებლად ჰამბურგში ერთი სემესტრით;

Leibniz Universität Hannover (Germany, Hannover)

აკადემიური თანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი მოეწერა 2017 წლის ნოემბერში, რომლის ფარგლებშიც გათვალისწიმებულია თანამშრომლობა ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის გაცვლის მიმართულებით, ერთობლივი კვლევები, საზაფხულო სკოლები, სხვადასხვა სახის ტრეინინგები;

SDA Bocconi School of Management (Italy, Milan)

2017 წლის თებერვალში, GIPA-ს მმართველობის სკოლასა და ბოკონის მენეჯმენტის სკოლას (SDA Bocconi) შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. შეთანხმება ორმაგი ხარისხის საერთო საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამის ჩამოყალიბებას ითვალისწინებს, რომლის მიხედვითაც GIPA-ს მმართველობის სკოლის სტუდენტებს შესაძლებლობა ექნებათ ერთი წლით ისწავლონ ბოკონის უნივერსიტეტში და აიღონ ორმაგი ხარისხის დიპლომი

University of Cagliari (Italy, Cagliari)

ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2017 წლის სექტემბერში. აღნიშნული თანამშრომლობის ფარგლებში გვაქვს შესაძლებლობა ყოველ წლიურად 4 სტუდენტი უფასოდ გავუშვათ სასწავლებლად იტალიაში ერთი სემესტრით;

University of Perugia (Italy, Perugia)

სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2018 წლის ივნისში. აღნიშნული თანამშრომლობის ფარგლებში გვაქვს შესაძლებლობა ყოველ წლიურად 4 სტუდენტი უფასოდ გავუშვათ სასწავლებლად პერუჯაში ერთი სემესტრით;

University of Wroclaw (Poland, Wroclaw)

უნივერსიტეტებს შორის თანამშრომლობის შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2013 წლის მაისში. თანამშრომლობის ფარგლებში GIPA-ს სტუდენტებს ენიჭებათ ორმაგი ხარისხი საჯარო მმართველობასა და პოლიტიკურ მეცნიერებებში;

University of Economics in Bratislava (Slovakia, Bratislava)

1. თანამშრომლობა „Erasmus+ “-ის პროგრამის ფარგლებში (სტუდენტებისა და ადმინისტრაციული/აკადემიური პერსონალის გაცვლა);

2. ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი მოეწერა 2017 წლის მარტში. აღნიშნული თანამშრომლობის ფარგლებში გვაქვს შესაძლებლობა ყოველ წლიურად 2 სტუდენტი უფასოდ გავუშვათ სასწავლებლად ბრატისლავაში ერთი სემესტრით;

Masaryk University (Czech Republic, Brno)

თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2014 წლის ნოემბერში. აღნიშნული თანამშრომლობის ფარგლებში გვაქვს შესაძლებლობა ყოველ წლიურად 2 სტუდენტი უფასოდ გავუშვათ სასწავლებლად ჩეხეთში ერთი სემესტრით;

University of Santiago de Compostela (Spain, Santiago de Compostela)

ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2018 წლის იანვარში. აღნიშნული თანამშრომლობის ფარგლებში გვაქვს შესაძლებლობა ყოველ წლიურად 2 სტუდენტი უფასოდ გავუშვათ სასწავლებლად ესპანეთში ერთი სემესტრით;

NLA University College (Norway, Kristiansand)

1. თანამშრომლობა „Erasmus+“-ის პროგრამის ფარგლებში (სტუდენტებისა და ადმინისტრაციული/აკადემიური პერსონალის გაცვლა);

2. ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი მოეწერა 2018 წლის იანვარში.

Public Administration Academy of the Republic of Armenia (Armenia, Yerevan)

ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი მოეწერა 2014 წლის ივნისში, რომელიც ითვალისწინებს თანამშრომლობას ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის გაცვლის მიმართულებით, ერთობლივი კვლევების, საზაფხულო სკოლების, სხვადასხვა სახის ტრეინინგების ჩატარებას;

Turiba University in Latvia (Latvia, Riga)

აკადემიური თანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი მოეწერა 2014 წლის დეკემბერში, რომლის ფარგლებშიც გათვალისწიმებულია თანამშრომლობა ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის გაცვლის მიმართულებით, ერთობლივი კვლევები, საზაფხულო სკოლები, სხვადასხვა სახის ტრეინინგები;

BA School of Business and Finance (Latvia, Riga)

ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი მოეწერა 2017 წლის ივლისში, რომლის ფარგლებშიც გათვალისწინებულია თანამშრომლობა ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის გაცვლის მიმართულებით, ერთობლივი კვლევები, ერთობლივი აკადემიური პროგრამების შემუშავება, საზაფხულო სკოლები, სხვადასხვა სახის ტრეინინგები;

Vidzeme University of Applied Sciences (Latvia, Valmiera)

საერთაშორისო თანამშრომლობის შესახებ  შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2017 წლის დეკემბერში, რომლის ფარგლებშიც გათვალისწინებულია თანამშრომლობა ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის გაცვლის მიმართულებით, ერთობლივი კვლევები, საზაფხულო სკოლები, სხვადასხვა სახის ტრეინინგები;

Kazimieras Simonavičius University (Lithuania, Vilnius)

აკადემიური თანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი მოეწერა 2017 წლის ივლისში, რომლის ფარგლებშიც გათვალისწინებულია თანამშრომლობა ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის გაცვლის მიმართულებით, ერთობლივი კვლევები, საზაფხულო სკოლები, სხვადასხვა სახის ტრეინინგები;

Vytautas Magnus University (Lithuania, Kaunas)

 

აკადემიური თანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი მოეწერა 2017 წლის ივლისში, რომლის ფარგლებშიც გათვალისწინებულია თანამშრომლობა ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის გაცვლის მიმართულებით, ერთობლივი კვლევები, საზაფხულო სკოლები, სხვადასხვა სახის ტრეინინგები;

Varna University of Economics (Bulgaria, Varna)

აკადემიური თანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი მოეწერა 2017 წლის ივლისში, რომლის ფარგლებშიც გათვალისწინებულია თანამშრომლობა ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის გაცვლის მიმართულებით, ერთობლივი კვლევები, საზაფხულო სკოლები, სხვადასხვა სახის ტრეინინგები;

University of National and World Economy (Bulgaria, Sofia)

აკადემიური თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2017 წლის აგვისტოში. აღნიშნული თანამშრომლობის ფარგლებში გვაქვს შესაძლებლობა 2 სტუდენტი უფასოდ გავუშვათ სასწავლებლად სოფიაში ერთი სემესტრის სრულად გასავლელად.

Burgas Free University (Bulgaria, Burgas)

აკადემიური თანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი მოეწერა 2017 წლის ივლისში, რომლის ფარგლებშიც გათვალისწიმებულია თანამშრომლობა ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის გაცვლის მიმართულებით, ერთობლივი კვლევები, საზაფხულო სკოლები;

University of Georgia (USA, Athens)

თანამშრომლობა აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის გაცვლის მიმართულებით, ერთობლივი კვლევები, საზაფხულო სკოლები, სხვადასხვა სახის ტრეინინგები;

University of Economics, Prague (Czech Republic, Prague)

ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2018 წლის მაისში. აღნიშნული თანამშრომლობის ფარგლებში გვაქვს შესაძლებლობა ყოველ წლიურად 3 სტუდენტი უფასოდ გავუშვათ სასწავლებლად პრაღაში ერთი სემესტრით;

 

Warsaw School of Economics (Poland, Warsaw)

ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2018 წლის ივნისში. აღნიშნული თანამშრომლობის ფარგლებში გვაქვს შესაძლებლობა ყოველ წლიურად 3 სტუდენტი უფასოდ გავუშვათ სასწავლებლად ვარშავაში ერთი სემესტრით;

 

University of Warsaw’s Center for Promotion of Polish Legal Research (Poland, Warsaw)

თანამშრომლობის შესახებ ჩარჩო შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2018 წლის მაისში, რომლის ფარგლებშიც გათვალისწინებულია თანამშრომლობა ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის გაცვლის მიმართულებით, ერთობლივი კვლევები, საზაფხულო სკოლები, სხვადასხვა სახის ერთობლივი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ღონისძიებების ორგანიზება;

 

University of Dąbrowa Górnicza (Poland, Dąbrowa Górnicza)

ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2018 წლის მაისში. აღნიშნული თანამშრომლობის ფარგლებში გვაქვს შესაძლებლობა ყოველ წლიურად 2 სტუდენტი უფასოდ გავუშვათ სასწავლებლად პოლონეთში ერთი სემესტრით;

 

College of Applied Sciences“lavoslav Ružička“(Croatia, Vukovar)

თანამშრომლობა „Erasmus+ “-ის პროგრამის ფარგლებში (ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის გაცვლა);

 

University of Rijeka (Croatia, Rijeka)

აკადემიური თანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი მოეწერა 2018 წლის ივლისში, რომლის ფარგლებშიც გათვალისწინებულია თანამშრომლობა ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის გაცვლის მიმართულებით, ერთობლივი კვლევები, საზაფხულო სკოლები, სხვადასხვა სახის ტრეინინგები;

 

GEA College (Slovenia, Ljubljana)

ურთიერთ   თანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი მოეწერა 2018 წლის ივლისში, რომლის ფარგლებშიც გათვალისწინებულია თანამშრომლობა ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის გაცვლის მიმართულებით, ერთობლივი კვლევები, ერთობლივი აკადემიური პროგრამების შემუშავება, საზაფხულო სკოლები, სხვადასხვა სახის ტრეინინგები;