პარტნიორები

                                                         


                                                                                          


                           


                                                       

     Barcelona                         Brussels                           Zurich                              Antwerp                      Madrid

 


                                                             


                                                               


                                                                                 

                                       

1. Troy University (USA Troy/Alabama)

23. Public Administration Academy of the Republic of Armenia (Armenia, Yerevan)
2. Haaga-Helia University (Finland, Helsinki) 24. University of Graz (Austria, Graz)
3. University of Oldenburg (Germany Oldenburg)

25. Brussels Business School (Belgium, Brussels)

4. University of Salzburg (Austria, Salzburg) 26. Antwerp Business School (Belgium, Antwerp)
5. Jagiellonian University (Poland, Krakov) 27. AP University College Antwerp (Belgium, Antwerp)
6. Prague Charles University (Czech Republic, Prague) 28. Geneva Business School (Switzerland, Geneva)
7. Turiba University in Latvia (Latvia, Riga) 29. Univesrity of Alicante (Spain, Alicante)
8. George Maison University (USA Fairfax/Virginia) 30. Barcelona Business School (Spain, Barcelona)
9. University of South Carolina (USA Columbia/South Carolina) 31. Madrid Business School (Spain, Madrid)
10. Michigan State University (USA East Lansing/Michigan) 32. Zurich Business School (Switzerland, Zurich)
11. California State University (USA Fullerton Califonia) 33. Maastricht University (Holand Maastricht)
12. Colorado State University (USA Fort Collins, Colorado) 34. Kennesaw State University (USA, Georgia)
13. University of Wroclaw (Poland, Wroclaw) 35. University of Wyoming (USA, Laramie,Wyoming)
14. University of Hamburg (Germany, Hamburg) 36. Burgas Free University (Bulgaria, Burgas)
15. University of Economics in Bratislava (Slovakia, Bratislava) 37. University of National and World Economy (Bulgaria, Sofia)
16. Babes-Bolyai University (Romania, Cluj) 38. Varna University of Economics (Bulgaria, Varna)
17. Masaryk University (Chzech Republic Brno) 39. Leibniz Universität Hannover (Germany, Hannover)
18. University of Santiago de Compostela (Spain,Santiago de Compostela) 40. BA School of Business and Finance (Latvia, Riga)
18.SDA Bocconi School of Management (Italy, Milan) 41. Vidzeme University of Applied Sciences (Latvia, Valmiera)
20. University of Cagliari (Italy, Cagliari) 42. Kazimieras Simonavičius University (Lithuania, Vilnius)
21. University of Perugia (Italy, Perugia) 43. Vytautas Magnus University (Lithuania, Kaunas)
22.NLA University College (Norway, Kristiansand)