პარტნიორები

Troy University (USA Troy/Alabama)

     

ტროის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობა მოიცავს ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის გაცვლას,

ერთობლივი აკადემიური პროგრამების შემუშავებას, ერთობლივი კვლევების ჩატარებას სოციალური მეცნიერებების და საჯარო მმართველობის მიმართულებით;

Michigan State University (USA East Lansing/Michigan)

მიჩიგანის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობის დარგლებში დაგეგმილია ერთობლივი კვლევების ჩატარებას, საზაფხულო სკოლების ფუნქციონირება, აკადემიური პერსონალის გაცვლა. ასევე, აღნიშნული თანამშრომლობის ფარგლებში გვაქვს შესაძლებლობა GIPA-ს სამართლისა და პოლიტიკის სკოლიდან 1 სტუდენტი ერთი სემესტრით უფასოდ გავუშვათ სასწავლებლად მიჩიგანის უნივერსიტეტის სამართლის კოლეჯში;

Haaga-Helia University (Finland, Helsinki)

ჰააგა ჰელიას უნივერსიტეტთან თანამშრომლობა ხორციელდება „Erasmus+“-ის პროგრამის ფარგლებში  და გულისხმობს სტუდენტებისა და ადმინისტრაციული/აკადემიური პერსონალის გაცვლას.

University of Salzburg (Austria, Salzburg)

    

ზალცბურგის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობა ხორციელდება „Erasmus+“-ის პროგრამის ფარგლებში და გულისხმობს სტუდენტებისა და ადმინისტრაციული/აკადემიური პერსონალის გაცვლას.

George Mason University (USA Fairfax/Virginia)

ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობა მოიცავს სასერტიფიკატო პროგრამების შემუშავებას და ფუნქციონირებას, ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის გაცვლას, ერთობლივი კვლევების ჩატარებას, საზაფხულო სკოლების დაგეგმვას და ამუშავებას, სხვადასხვა სახის ტრენინგების ჩატარებას.

University of Wyoming (USA, Laramie, Wyoming)

 

ვაიომინგის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობა მიმდინარეობს ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის გაცვლის მიმართულებით, ასევე ითვალისწინებს სტუდენტების სტაჟირებას.

Kennesaw State University (USA, Georgia)

კენესოს უნივერსიტეტთან ურთიერთ-ასოცირების შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2017 წლის ოქტომბერში. ამჟამად, მიმდინარეობს მოლაპარაკება სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებასთან დაკავშირებით;

AP University College Antwerp (Belgium, Antwerp)

ანტვერპენის საუნივერსიტეტო კოლეჯთან თანამშრომლობა „Erasmus+“-ის პროგრამის ფარგლებში მოიცავს სტუდენტების,  ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის გაცვლას.

Maastricht School of Management (Netherlands, Maastricht)

მაასტრიხტის ბიზნეს სკოლასთან თანამშრომლობის ფარგლებში ხორციელდება სამკვირიანი გაცვლითი პროგრამა GIPA-ს ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო  პროგრამის სტუდენტებისთვის;

University of Hamburg (Germany, Hamburg)

ჰამბურგის უნივერსიტეტთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2017 წლის დეკემბერში. აღნიშნული თანამშრომლობის ფარგლებში  შესაძლებლობა გვაქვს ყოველ წლიურად 4 სტუდენტი უფასოდ გავუშვათ სასწავლებლად ჰამბურგში ერთი სემესტრით;

Leibniz Universität Hannover (Germany, Hannover)

ლეიბნიცის უნივერსიტეტთან აკადემიური თანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი მოეწერა 2017 წლის ნოემბერში. აღნიშნული მემორანდუმის ფარგლებში გათვალისწინებულია თანამშრომლობა ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის გაცვლის მიმართულებით, ერთობლივი კვლევების ჩატარება, საზაფხულო სკოლების ფუნქციონირება და სხვადასხვა სახის ტრეინინგების ჩატარება;

SDA Bocconi School of Management (Italy, Milan)

2017 წლის თებერვალში, GIPA-ს მმართველობის სკოლასა და ბოკონის მენეჯმენტის სკოლას (SDA Bocconi) შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. შეთანხმება ორმაგი ხარისხის საერთო საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამის ჩამოყალიბებას ითვალისწინებს, რომლის მიხედვითაც GIPA-ს მმართველობის სკოლის სტუდენტებს შესაძლებლობა ექნებათ ერთი წლით ისწავლონ ბოკონის უნივერსიტეტში და აიღონ ორმაგი ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომი;

University of Cagliari (Italy, Cagliari)

კალიარის უნივერსიტეტთან ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2017 წლის სექტემბერში. აღნიშნული თანამშრომლობის ფარგლებში გვაქვს შესაძლებლობა ყოველ წლიურად 4 სტუდენტი უფასოდ გავუშვათ სასწავლებლად იტალიაში ერთი სემესტრით;

University of Perugia (Italy, Perugia)

პერუჯის უნივერსიტეტთან სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2018 წლის ივნისში. აღნიშნული თანამშრომლობის ფარგლებში გვაქვს შესაძლებლობა ყოველ წლიურად 4 სტუდენტი უფასოდ გავუშვათ სასწავლებლად პერუჯაში ერთი სემესტრით;

University of Wroclaw (Poland, Wroclaw)

ვროცლავის უნივერსიტეტთან  თანამშრომლობის შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2013 წლის მაისში. თანამშრომლობის ფარგლებში GIPA-ს სტუდენტებს ენიჭებათ ორმაგი ხარისხი საჯარო მმართველობასა და პოლიტიკურ მეცნიერებებში;

 

University of Economics in Bratislava (Slovakia, Bratislava)

ბრატისლავას უნივერსიტეტთან თანამშრომლობა ხორციელდება „Erasmus+ “-ის პროგრამის ფარგლებში და გულისხმობს სტუდენტების, ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის გაცვლას; ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი მოეწერა 2017 წლის მარტში. აღნიშნული თანამშრომლობის ფარგლებში გვაქვს შესაძლებლობა ყოველ წლიურად 2 სტუდენტი უფასოდ გავუშვათ სასწავლებლად ბრატისლავაში ერთი სემესტრით;

Masaryk University (Czech Republic, Brno)

მასარიკის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2014 წლის ნოემბერში. აღნიშნული თანამშრომლობის ფარგლებში გვაქვს შესაძლებლობა ყოველ წლიურად 2 სტუდენტი უფასოდ გავუშვათ სასწავლებლად ჩეხეთში ერთი სემესტრით;

University of Santiago de Compostela (Spain, Santiago de Compostela)

სანტიაგო დე კომპოსტელას უნივერსიტეტთან ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2018 წლის იანვარში. აღნიშნული თანამშრომლობის ფარგლებში გვაქვს შესაძლებლობა ყოველ წლიურად 2 სტუდენტი უფასოდ გავუშვათ სასწავლებლად ესპანეთში ერთი სემესტრით;

NLA University College (Norway, Kristiansand)

ნორვეგიის საუნივერსიტეტო კოლეჯთან თანამშრომლობა ხორციელდება „Erasmus+“-ის პროგრამის ფარგლებში და გულისხმობს სტუდენტების, ადმინისტრაციული დააკადემიური პერსონალის გაცვლას; ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი მოეწერა 2018 წლის იანვარში.

Public Administration Academy of the Republic of Armenia (Armenia, Yerevan)

სომხეთის საჯარო მმართველობის აკადემიასთან ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი მოეწერა 2014 წლის ივნისში. იგი ითვალისწინებს თანამშრომლობას ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის გაცვლის მიმართულებით, ერთობლივი კვლევების, საზაფხულო სკოლების და სხვადასხვა სახის ტრენინგების ჩატარებას;

Turiba University in Latvia (Latvia, Riga)

2014 წლის დეკემბერში, ხელი მოეწერა  ტურიბას უნივერსიტეტთან აკადემიური თანამშრომლობის მემორანდუმს, რომლის ფარგლებშიც გათვალისწინებულია თანამშრომლობა ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის გაცვლის,  ერთობლივი კვლევების ჩატარებისს, საზაფხულო სკოლების, სხვადასხვა სახის ტრენინგების მიმართულებით;

BA School of Business and Finance (Latvia, Riga)

რიგის ბიზნესისა და ფინანსების სკოლასთან ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი მოეწერა 2017 წლის ივლისში. მემორანდუმის ფარგლებში გათვალისწინებულია  ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის გაცვლა, ერთობლივი კვლევების ჩატარება, ერთობლივი აკადემიური პროგრამების შემუშავება, საზაფხულო სკოლების ფუნქციონირება, სხვადასხვა სახის ტრენინგების ჩატარება;

Vidzeme University of Applied Sciences (Latvia, Valmiera)

ვიძემის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტთან საერთაშორისო თანამშრომლობის შესახებ  შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2017 წლის დეკემბერში, რომლის ფარგლებშიც გათვალისწინებულია თანამშრომლობა ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის გაცვლის მიმართულებით, ერთობლივი კვლევების ჩატარება, საზაფხულო სკოლების ამუშავება, სხვადასხვა სახის ტრენინგების ჩატარება;

Kazimieras Simonavičius University (Lithuania, Vilnius)

აკადემიური თანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი მოეწერა 2017 წლის ივლისში, რომლის ფარგლებშიც გათვალისწინებულია თანამშრომლობა ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის გაცვლის მიმართულებით, ერთობლივი კვლევების ჩატარება, საზაფხულო სკოლების ორგანიზება, სხვადასხვა სახის ტრენინგების ჩატარება;

Vytautas Magnus University (Lithuania, Kaunas)

 

ვიტაუტას მაგნუს უნივერსიტეტთან აკადემიური თანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი მოეწერა 2017 წლის ივლისში, რომლის ფარგლებშიც გათვალისწინებულია თანამშრომლობა ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის გაცვლის მიმართულებით, ერთობლივი კვლევების ჩატარება, საზაფხულო სკოლების ორგანიზება, სხვადასხვა სახის ტრენინგების ჩატარება;

Varna University of Economics (Bulgaria, Varna)

ვარნას ეკონომიკურ უნივერსიტეტთან აკადემიური თანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი მოეწერა 2017 წლის ივლისში, რომლის ფარგლებშიც გათვალისწინებულია თანამშრომლობა ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის გაცვლის მიმართულებით, ერთობლივი კვლევების ჩატარება, საზაფხულო სკოლების გამართვა, სხვადასხვა სახის ტრენინგების ჩატარება;

University of National and World Economy (Bulgaria, Sofia)

ეროვნული და მსოფლიო ეკონომიკის უნივერსიტეტთან აკადემიური თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2017 წლის აგვისტოში. აღნიშნული თანამშრომლობის ფარგლებში გვაქვს შესაძლებლობა 2 სტუდენტი უფასოდ გავუშვათ სასწავლებლად სოფიაში ერთი სემესტრით.

Burgas Free University (Bulgaria, Burgas)

ბურგას უნივერსიტეტთან აკადემიური თანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი მოეწერა 2017 წლის ივლისში, რომლის ფარგლებშიც გათვალისწინებულია თანამშრომლობა ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის გაცვლის მიმართულებით, ერთობლივი კვლევების ჩატარება, საზაფხულო სკოლების ორგანიზება;

University of Georgia (USA, Athens)

ჯორჯიის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობა მოიცავს აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის გაცვლას, ცოდნის და გამოცდილების გაზიარებას, ერთობლივი კვლევების ჩატარებას, საზაფხულო სკოლების ორგანიზებას, სხვადასხვა სახის ტრენინგების ჩატარებას;

University of Economics, Prague (Czech Republic, Prague)

პრაღის ეკონომიკის უნივერსიტეტთან ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2018 წლის მაისში. აღნიშნული თანამშრომლობის ფარგლებში გვაქვს შესაძლებლობა ყოველ წლიურად 3 სტუდენტი უფასოდ გავუშვათ სასწავლებლად პრაღაში ერთი სემესტრით;

 

Warsaw School of Economics (Poland, Warsaw)

ვარშავის ეკონომიკის სკოლასთან ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2018 წლის ივნისში. აღნიშნული თანამშრომლობის ფარგლებში გვაქვს შესაძლებლობა ყოველ წლიურად 3 სტუდენტი უფასოდ გავუშვათ სასწავლებლად ვარშავაში ერთი სემესტრით;

 

University of Warsaw’s Center for Promotion of Polish Legal Research (Poland, Warsaw)

ვარშავის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობის შესახებ ჩარჩო შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2018 წლის მაისში, შეთანხმების ფარგლებშიც გათვალისწინებულია თანამშრომლობა ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის გაცვლის მიმართულებით, ერთობლივი კვლევების ჩატარება, საზაფხულო სკოლების ორგანიზება, სხვადასხვა სახის ერთობლივი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ღონისძიებების ჩატარება;

 

University of Dąbrowa Górnicza (Poland, Dąbrowa Górnicza)

დაბროვა გორნიცას უნივერსიტეტთან ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2018 წლის მაისში. აღნიშნული თანამშრომლობის ფარგლებში გვაქვს შესაძლებლობა ყოველ წლიურად 2 სტუდენტი უფასოდ გავუშვათ სასწავლებლად პოლონეთში ერთი სემესტრით;

 

College of Applied Sciences“lavoslav Ružička“(Croatia, Vukovar)

გამოყენებითი მეცნიერებების კოლეჯთან თანამშრომლობა ხორციელდება „Erasmus+ “-ის პროგრამის ფარგლებში და გულისხმობს ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის გაცვლა;

 

University of Rijeka (Croatia, Rijeka)

რიჟეკას უნივერსიტეტთან აკადემიური თანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი მოეწერა 2018 წლის ივლისში. მემორანდუმის ფარგლებშიც გათვალისწინებულია თანამშრომლობა ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის გაცვლის მიმართულებით, ერთობლივი კვლევების ჩატარებას, საზაფხულო სკოლების ფუნქციონირება, სხვადასხვა სახის ტრენინგების ჩატარება;

 

GEA College (Slovenia, Ljubljana)

გეაკოლეჯთან ურთიერთ   თანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი მოეწერა 2018 წლის ივლისში, რომლის ფარგლებშიც გათვალისწინებულია თანამშრომლობა ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის გაცვლის მიმართულებით, ერთობლივი კვლევების ჩატარება, ერთობლივი აკადემიური პროგრამების შემუშავება, საზაფხულო სკოლების ფუნქციონირება, სხვადასხვა სახის ტრენინგების ჩატარება;