რეკლამა

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) ტრენინგების და კონსულტაციების ცენტრი აცხადებს მიღებას საერთაშორისო სტანდარტებზე დაყრდნობილ სასერტიფიკატო პროგრამაზე - რეკლამა.

გთავაზობთ უნიკალურ პროფესიონალურ გარემოს და ინტენსიურ პროგრამას პრაქტიკოსი ლექტორებისაგან.

პროგრამის მიზანია სარეკლამო სააგენტოს მუშაობის სტრუქტურისა და ძირითადი ფუნქციების სწავლება. კურსი განკუთვნილია ყველა ადმიანისთვის, ვინც განიხილავს/გეგმავს/სურს დასაქმდეს სარეკლამო სააგენტოში.

დაგეხმარებით, გახდეთ გამორჩეულები თქვენს მიერ შერჩეულ პროფესიაში.

გაძლევთ შანსს:

 • მიიღოთ პრაქტიკული ცოდნა პრაქტიკოსი ლექტორებისაგან;
 • მოხვდეთ სტაჟირებაზე საკომუნიკაციო სააგენტოებში;

1. სტრატეგიული და ციფრული მარკეტინგის საფუძვლებიკურსი მოიცავს სტრატეგიული მარკეტინგის საფუძვლებს, მარკეტინგის საკომუნიკაციო სტრატეგიის შექმნასა და აღსრულების პრინციპებს. აგრეთვე, ციფრული კამპანიის დაგეგმვას, მართვას და შედეგების ანალიზს. 

ლექტორი: ნინო კუპრაშვილი - მარკეტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ზედაზენი

2. ბრენდინგის საფუძვლები - საგანი მოიცავს სტრატეგიული ბრენდინგის საფუძვლების და ტექნიკების გაცნობას. აგრეთვე, ბრენდინგის მნიშვნელობის ანალიზს, კომპანიის მართვის პროცესში. 

ლექტორი: ალექსი ჩიქოვანი - სტრატეგიული ბრენდინგის სააგენტოს „LIVE“ - დამფუძნებელი, ბრენდ-კონსულტანტი

3. საკომუნიკაციო სტრატეგია - კურსი მოიცავს კლიენტებთან ურთიერთობის, კრეატიული ბრიფის მომზადების და კამპანიის ბიუჯეტირების გაცნობას. აგრეთვე, ინსაიტების პოვნის ტექნიკების და კრეატიული სტრატეგიის შემუშავებას. საგნის ფარგლებში, მსმენელები მიიღებენ სრულყოფილ ინფორმაციას სააგენტოს ორი მნიშვნელოვანი პოზიციის, ექაუნთ მენეჯერის და სტრატეგის შესახებ. 

ლექტორი: ანი გვათუა - მარკეტერი, თიბისი ბიზნესი

4. ტექსტი რეკლამაში - საგანი მოიცავს სარეკლამო ტექსტებზე მუშაობის პროცესის და ტექნიკების გაცნობას. აგრეთვე, ეფექტური და დამახსორვრებადი სარეკლამო ტექსტების წერისთვის, მნიშვნელოვანი უნარების გამომუშავებას.

ლექტორი: გიორგი რუხაძე - ქოფირაიტერი, Holmes&Watson

5. შემოქმედება რეკლამაში - კურსი მოიცავს კამპანიისთვის, ბრიფის მიხედვით, იდეების გენერირების ტექნიკების გაცნობას, ნეიმინგის, სლოგანის, სცენარის შემუშავებას, შემოქმედებითი კონცეფციის ჩამოყალიბებას და სხვადასხვა მედიაში გაშლას. მსმენელები სრულად გაივლიან მთლიან პროცესს, სააგენტოში ბრიფის მიღებიდან საბოლოო პროდუქტის ჩაბარებამდე. 

ლექტორი: ნინჩო ნემსაძე - კრეატივ დიექტორი

6. პროდაქშენი (მასტერკლასი) - მსმენელები გაეცნობიან რეკლამის გადაღების სრულ პროცესთან დაკავშირებით ინფორმაციას. 

ლექტორი: მაია გურაბანიძე - ფროდაქშენის ხელმძღვანელი, Metro Production

7. ფინალური პროექტი - სალექციო პროცესის დასრულების შემდეგ, მიღებული ცოდნის საფუძველზე, მსმენელები მუშაობენ ფონალურ, ინდივიდუალურ პროექტზე. 

სწავლის ხანგრძლივობა: 4 თვე (სალექციო პროცესი). სწავლა დაიწყება 2022 წლის 11 აპრილი

ლექციები ჩატარდება კვირაში ოთხჯერ, სამუშაო დღეებში - საღამოს 19:00-დან 22:00-მდე; შაბათობით – დღის პირველ ან მეორე ნახევარში.

სწავლების ენა: ქართული

სასერტიფიკატო პროგრამით დაინტერესებულმა პირებმა უნდა შეავსონ სააპლიკაციო ფორმა.

რეგისტრაციის ბოლო ვადა: 2022 წლის 6 აპრილი

რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ, 8 მარტს ჩატარდება გასაუბრება მიმღებ კომისიასთან.

შერჩევის კრიტერიუმები:

 • მოტივაცია
 • კომუნიკაციის უნარი

სასურველია ინგლისური ენის ცოდნა (B2 დონე).

პროგრამის ღირებულება: 2400 ლარი

გადახდის გრაფიკი: თანხის გადახდა ხდება 2 ეტაპად

I ეტაპი – 1800 ლარი – 2022 წლის 18 აპრილი

II ეტაპი – 600 ლარი – 2022 წლის 9 მაისი

პროგრამაზე გათვალისწინებული არის შემდეგი სახის ფასდაკლებები:

 • GIPA – ს კურსდამთავრებულთათვის – 10%
 • ოჯახის წევრების ერთ კურსზე ერთდროულად სწავლის შემთხვევაში – 10%

კორპორატიული ფასდაკლება

ერთ ორგანიზაციაში დასაქმებული პირები სარგებლობენ შემდეგი სახის ფასდაკლებებით:

 • ორი ან სამი თანამშრომელი – 10%
 • ოთხი თანამშრომელი – 15%
 • ხუთი ან მეტი თანამშრომელი – 20%

პროგრამით დაინტერესებულ პირს შეუძლია ისარგებლოს მხოლოდ ერთი ფასდაკლებით.

თანხა უნდა ჩაირიცხოს ქვემოთ მითითებულ საბანკო რეკვიზიტებზე:

საბანკო კოდი (მფო) – TBCB GE 22

მიმღების დასახელება – ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

ანგარიშსწორების ანგარიში– GE84TB1100000110700419 / GEL

გთხოვთ, გადახდისას დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება.

სწავლის დასრულების შემდეგ, მონაწილეებს გადაეცემათ სერტიფიკატი. სერტიფიკატი გაიცემა გრეიდების მიხედვით.

მოთხოვნა სერტიფიკატის მისაღებად:

 • თითოეულ საგანში მინიმალური, დადებითი შეფასების მიღება;
 • ფინალური, ინდივიდუალური პროექტის მომზადება და წარდგენა.

დაგვიკავშირდით