აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნება

საბუთების მიღება 29 აგვისტოდან 10 სექტემბრამდე.

საბაკალავრო პროგრამაზე დაიშვება პირი:

რომელსაც აქვს საშუალო განათლების დამადასტურებელი მოწმობა-ატესტატი;

 • რომელმაც წარმატებით ჩააბარა ერთიანი ეროვნული გამოცდები;
 • რომელსაც აქვს სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

ეროვნულ გამოცდებზე ჩასაბარებელი სავალდებულო საგნები:

 1. ქართული ენა და ლიტერატურა,
 2. ინგლისური/ფრანგული/გერმანული ენა,
 3. მათემატიკა ან ისტორია
 4. ლიტერატურა ან სახვითი და გამოყენებითიხელოვნება.

საბაკალავრო პროგრამაზე მოსახვედრად აბიტურიენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

 • საშუალო განათლების დამადასტურებელი მოწმობა-ატესტატი; (დედანი, ასლი) იმ შემთხვევაში, თუ ატესტატი არ არის გაცემული საქართველოში, ატესტატს თან უნდა ახლდეს ცნობა ავთენტიკურობის შესახებ;
 • ნაბეჭდი ფოტოსურათი (3x4);
 • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი
 • 1500 ლარის ოდენობის გადახდის დამადასტუდებელი ქვითარი

პორთფოლიოს გამარჯვებულებმა წარმოადგინონ ვაუჩერი.

სწავლა დაიწყება 23 სექტემბერს.

მისამართი: თბილისი, ბროსეს ქუჩა #2, მე-3 სართული.

ნინო ლიპარტელიანი

აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი

ელ-ფოსტა: n.liparteliani@gipa.ge;

მობ: +995 551 975 475;

ია შალამბერიძე 

აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი

ელ-ფოსტა: ia.shalamberidze@gipa.ge

მობ: +995 577 13 99 82

აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამა

პროგრამა უნიკალურია, რადგან ერთი მხრივ, ის იძლევა კომპლექსურ ცოდნას კრეატიულ მულტიდარგობრივ სპეციალიზაციებში და მეორე მხრივ, საფუძვლიან ცოდნას  ვიზუალურ ხელოვნებაში. ასევე, დარგობრივ, საფუძვლიან ცოდნას კრეატიულ ინდუსტრიებში: რეკლამა და ქროსმედია კამპანია, გრაფიკული დიზაინი და ციფრული დიზაინი; ინტერაქტიული მედია პროექტები და ვიდეო წარმოება.

2014 წლის დეკემბერში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს საგრანტო პროექტის დაფინანსების შედეგად უნივერსიტეტში შეიქმნა კომპიუტერული გრაფიკის უახლესი ტექნიკით აღჭურვილი ლაბორატორია CG MULTILAB at GIPA, სადაც ახალგაზრდები ქმნიან მედია პროექტებს, იდეის გენერაციიდან მის საბოლოო განხორციელებამდე. 

საბუთების მიღება 29 აგვისტოდან 10 სექტემბრამდე.

სწავლის ღირებულება

პროგრამის ერთი წლის საფასური შეადგენს 5900 ლარს. ყოველწლიური თანხის გადახდა ხდება ოთხ ეტაპად, სასწავლო სემესტრების მიხედვით. პროგრამის წარმატებულად დასრულების შემთხვევაში კურსის მონაწილეებს ენიჭებათ ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი მედია ხელოვნებაში

პროგრამაზე მოქმედებს სტუდენტთა წახალისების სისტემა, რომელიც გულისხმობს საუკეთესო აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტების სწავლის დაფინანსებას, კერძოდ: 

 • პირველ სასწავლო წელს, ნებისმიერი მოცულობის სახელმწიფო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, სტუდენტი დამატებით მიიღებს GIPA-ს 1000 ლარიან სტიპენდიას;
 • მეორე წლიდან, სტუდენტთა დაფინანსება დამოკიდებულია მათ აკადემიურ მოსწრებაზე, სადაც 3,5-ზე მეტი GPA-ს მქონე სტუდენტებს მიეცემათ შესაძლებლობა ისარგებლონ 1000 ლარამდე სტიპენდიით მათი რეიტინგის შესაბამისად;  
 • სტუდენტებს, რომელთა GPA იქნება მაქსიმალური (4.0) მომდევნო სემესტრში  სწავლა დაუფინანსდებათ 100%-ით. 
50% გრ. შემთხვევაში
5900 - 1125 (50%) - 1000 (GIPA) = 3775 ლარი
70% გრ. შემთხვევაში 
5900 - 1575 (70%) - 1000 (GIPA) = 3325  ლარი 
100% გრ შემთხვევაში
5900 - 2250 (100%) - 1000 (GIPA) = 2650 ლარი

სტიპენტია 2

ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტების მოტივაციის ამაღლების მიზნით სკოლა გასცემს სემესტრულ სტიპენდიებს სწავლების მეორე ეტაპიდან (პირველი კურსის დასრულების შემდეგ).

სტიპენდიანტი შემოქმედებითი ფორტფოლიოსა და სკოლის აქტივობებში მონაწილეობის მიხედვით ვლინდება.

საბანკო რეკვიზიტები:

სს „ თიბისი ბანკი“
საბანკო კოდი (მფო): TBCB GE 22
მიმღების დასახელება - ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
ანგარიშის ნომერი - GE84TB1100000110700419 / GEL

გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება.

მედია ხელოვნებაში - AP University College Antwerp (Belgium, Antwerp)

 

პარტნიორი კომპანიები

საბაკალავრო პროგრამა ორიენტირებულია სტუდენტების შემოქმედებით განვითარებასა და კარიერულ ზრდაზე, რაც ჯიპას ერთიანი კონცეფციის ნაწილია.


სკოლის კურსდამთავრებულების 85% დასაქმებულია შესაბამისი მიმართულებების საუკეთესო კომპანიებში.

სასწავლო პროგრამა ხორციელდება პარტნიორი კომპანიების დახმარებით, რაც გულისხმობს კომპანიების ხელმძღვანელების ჩართულობას პროგრამაში ლექტორების სახით და კომპანიების უშუალო ჩართულობას სტუდენტების პროფესიული განვითარების პროცესში.

პარტნიორი ორგანიზაციებია:

 • Windfor's Communication
 • JWT METRO, Branding.ge
 • LIVE Branding
 • HOLMES & WATSON
 • ABK Communication
 • LeavingStone
 • CG LAB-Autodesk.

ლაბორატორია არის სპეციალური ტექნიკით აღჭურვილი სივრცე, სადაც ახალგაზრდები ქმნიან მედია პროექტებს, იდეის გენერაციიდან მის საბოლოო განხორციელებამდე.

ლაბორატორიებს ხელმძღვანელობენ პრაქტიკოსი ლექტორები, რაც ხელს უწყობს სასწავლო პროცესშივე სტუდენტების ინტეგრირებას ბაზართან და პოტენციურ დამსაქმებლებთან.

ლაბორატორიის ფარგლებში იქმნება ისეთი მედია პროექტები, როგორიცაა სარეკლამო რგოლები, „ბრენდბუქები“, ელექტრონული წიგნები, სოციალური რეკლამები, მუსიკალური ალბომები, დოკუმენტური ფილმები, მულტიმედია და ვიდეო პროექტები. სკოლა ეხმარება სტუდენტებს პროექტების განვითარებასა და ნამუშევრების საერთაშორისო ფესტივალებზე წარდგენაში.

GIPA - ს CG MULTILAB-ი აღჭურვილია აუხლესი ტექნიკით, კომპიუტერებით, სახატავი პლანშეტებით, ოკულუსებით და ა.შ. იმით, რაც საჭიროა კომპიუტერული გრაფიკის მიმართულებით თანამედროვე სასწავლო პროგრამების განხორციელებისათვის.

CG MULTILAB-ი, კავკასიის რეგიონში Autodesk-ის პირველი ავტორიზებული ტრენინგ ცენტრია, რომელიც სასწავლო პროგრამებს განახორციელებს აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნების ბაკალავრებისათვის, კომპიუტერული გრაფიკის, ანიმაციის, ვიზუალური ეფექტების მიმართულებით. ისინი ჩაერთვებიან კომპანია Autodesk-ის მიერ ორგანიზებულ ყველა საერთაშორისო კონკურსსა თუ აქტივობაში.

აკადემიური საბაკალავრო პროგრამა:

აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნება - ხანგრძლივობა 4 წელი

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:

ხელოვნების ბაკალავრი აუდიო-ვიზუალურ ხელოვნებაში

ხელოვნების ბაკალავრი მედია ხელოვნებაში

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით:

240 კრედიტი

სწავლების ენა:

ქართული

პროგრამის ღირებულება:

წელიწადი 5900 ლარი;

აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამა ოთხწლიანია და შედგება რვა სემესტრისაგან, რომლის განმავლობაში სტუდენტი აგროვებს 240 კრედიტს.

-------------------------------------------------------------------------------

ფუნდამენტური კლასები - 68 კრედიტი;

-------------------------------------------------------------------------------

ძირითადი სპეციალობა - 123 კრედიტი
პრაქტიკული კომპონენტი - 25 კრედიტი

სულ - 148 კრედიტი

-------------------------------------------------------------------------------

თავისუფალი კრედიტები - 24 კრედიტი

-------------------------------------------------------------------------------

საკონტაქტო პირები

ია შალამბერიძე 

აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი

ელ-ფოსტა: ia.shalamberidze@gipa.ge

მობ: +995 577 13 99 82

ნინო ლიპარტელიანი

მედია ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი

ელ-ფოსტა: n.liparteliani@gipa.ge

მობ: +995 551 975 475

ტელ: 2 49 75 01;

ლექტორები

ვახტანგ ხოშტარია

ვახტანგ ხოშტარია

სოფიო ჩერქეზიშვილი

სოფიო ჩერქეზიშვილი

დათო მაკარიძე

დათო მაკარიძე

თამარ ყურაშვილი

თამარ ყურაშვილი

მირიან ყენია

მირიან ყენია

თინათინ დგებუაძე

თინათინ დგებუაძე

მარიამ თევდორაშვილი

მარიამ თევდორაშვილი

ქეთევან გურამიშვილი

ქეთევან გურამიშვილი

თინათინ ნაჭყებია

თინათინ ნაჭყებია

ასისტენტ-პროფესორი/სატელევიზიო წარმ ...

ვასილ ჩუბინიძე

ვასილ ჩუბინიძე

ნინო გედევანიშვილი

ნინო გედევანიშვილი

აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნების ...

თამარ ბაბუაძე

თამარ ბაბუაძე

გიორგი პოპიაშვილი

გიორგი პოპიაშვილი

პროფესორი

კახა კახაძე

კახა კახაძე

ლევან ლონდარიძე

ლევან ლონდარიძე

ლევან რატიშვილი

ლევან რატიშვილი

ნინო გორდელაძე

ნინო გორდელაძე

შოთა ჩინჩალაძე

შოთა ჩინჩალაძე

გიორგი ჩინჩალაძე

გიორგი ჩინჩალაძე

ნანა იოსელიანი

ნანა იოსელიანი

ირაკლი სოლომონაშვილი

ირაკლი სოლომონაშვილი

თემო რუხაია

თემო რუხაია

მერი გიორგობიანი

მერი გიორგობიანი

დავით ბიბილაშვილი

დავით ბიბილაშვილი

ეკა ყიფიანი

ეკა ყიფიანი

გიორგი ქვლივიძე

გიორგი ქვლივიძე

პავლე გაბრიჭიძე

პავლე გაბრიჭიძე

გიორგი ავალიანი

გიორგი ავალიანი

ნიკოლოზ კუმბარი

ნიკოლოზ კუმბარი

რუსუდან ოსიაშვილი

რუსუდან ოსიაშვილი

ირაკლი ღარიბაშვილი

ირაკლი ღარიბაშვილი

ლევან ბახია

ლევან ბახია

დინარა მაღლაკელიძე

დინარა მაღლაკელიძე

პროფესორი

სტუდენტური პროექტები

დაგვიკავშირდით