აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნება

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:

საბაკალავრო პროგრამაზე დაიშვება პირი:

 • რომელსაც აქვს საშუალო განათლების დამადასტურებელი მოწმობა-ატესტატი;
 • რომელმაც წარმატებით ჩააბარა ერთიანი ეროვნული გამოცდები;
 • რომელსაც აქვს სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამის კოდია - 1530101

მიმართულების ასარჩევად იხილეთ სექცია მედია ხელოვნება/ვიზუალური კომუნიკაცია (რეკლამა და საკომუნიკაციო დიზაინი) ან აუდიო-ვიზუალური ხელოვნება.

2023 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნებით დაინტერესებული აბიტურიენტები არ ჩააბარებენ სავალდებულო სამ საგანს. მესამე სავალდებულო საგნად აბიტურიენტი ირჩევს შემოთავაზებული ოთხიდან ერთ-ერთს -ისტორია, მათემატიკა, ლიტერატურა, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება.

ეროვნულ გამოცდებზე ჩასაბარებელი სავალდებულო საგნები:

 • ქართული ენა და ლიტერატურა,
 • ინგლისური/ფრანგული/გერმანული ენა,
 • მათემატიკა(მისაღები კონტიგენტის 40%), ისტორია (მისაღები კონტიგენტის 10%), სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება (მისაღები კონტიგენტის 40%) ან ლიტერატურა (მისაღები კონტიგენტის 10%)

პირველკურსელთა რეგისტრაცია 

საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტთა სარეგისტრაციო ბმული - https://bityl.co/E9N4

საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტთა რეგისტრაცია იწარმოებს ელექტრონულად - 28 აგვისტოდან 1 სექტემბრის ჩათვლით. სარეგისტრაციო ბმული ხელმისაწვდომი იქნება 28 აგვისტოდან. 

რეგისტრაციისათვის აბიტურიენტმა უნდა ატვირთოს შემდეგი დოკუმენტები:

 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა ან პასპორტი;
 • სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი - ატესტატი. უცხოეთში მიღებული სრული ზოგადი განათლების შემთხვევაში - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული აღიარების დოკუმენტი;
 • 1 ფოტოსურათი ზომით ¾;
 • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ვაჟებისთვის);
 • სწავლის წლიური გადასახადის 25%-ის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი. თუ აბიტურიენტს მოპოვებული აქვს სასწავლო გრანტი, მის მიერ რეგისტრაციამდე გადასახდელი თანხის ოდენობა შეადგენს საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული საფასურისა და გრანტის სხვაობის მეოთხედს 

მას შემდეგ, რაც სტუდენტი გაივლის ონლაინ რეგისტრაციას, ხელშეკრულების გასაფორმებლად  უნდა გამოცხადდეს უნივერსიტეტში არაუგვიანეს 4 სექტემბრისა, 12:00-დან 17:00-მდე.

ნინო ლიპარტელიანი

აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი

ელ-ფოსტა: n.liparteliani@gipa.ge;

მობ: +995 551 975 475;

გიორგი შუბლაძე 

აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი 

ელ. ფოსტა: g.shubladze@gipa.ge
მობ: +995 555 369797

3 წლიანი საბაკალავრო პროგრამა 

რას ვისწავლი?

ვიზუალური ხელოვნების ფორმებს, ემოციების გამოსახატად: გრაფიკული და ციფრული დიზაინი, ფოტოგრაფია, ტიპოგრაფია, ანიმაცია, ვიდეო, ილუსტრაცია.

ტექნოლოგიებს, როგორც განხორციელების ინსტრუმენტებს: Adobe, AR, VR, MR, 4D, AI

სტრატეგიებს, სამიზნე ჯგუფებამდე ვიზუალური მესიჯების მისატანად: ბრენდინგი, მარკეტინგი, საკომუნიკაციო და ციფრული სტრატეგიები, შემოქმედებითი ლიდერობა.

მედიებს, როგორც განხორციელებული იდეების გავრცელების საშუალებებს: ტრადიციული და თანამედროვე მედია არხები (everything is media).

ვინ ვიქნები?

3 წელიწადში იქნები შემოქმედებითი ლიდერი (Art Direction) სარეკლამო კრეატიული ინდუსტრიის წამყვან პოზიციებზე: არტ დირექტორი, დიზაინერი, ვიზუალური კონტენტის მწარმოებელი.

რა ღირს სწავლა?

პროგრამის ღირებულება შეადგენს 5900 ლარს. აღნიშნული ფორმით პროგრამა მოქმედებს 2023 წლის დეკემბრამდე. 

2024 წლიდან მედია ხელოვნების პროგრამა დამოუკიდებლად იწყებს ფუნქციონირებას, როგორც ვიზუალური კომუნიკაციის 3 წლიანი საბაკალავრო პროგრამა, მსოფლიოს უახლესი საგანმანათლებლო ტენდენციებისა და საქართველოს კრეატიული ინდუსტრიის მოთხოვნების გათვალისწინებით.  განახლებული პროგრამის ღირებულება შეადგენს 9500 ლარს, რაც ჯამურად პროგრამის ღირებულებას 17%-ით ზრდის. 

თანადაფინანსების შესაძლებლობები

 • პროგრამის ყოველწლიური სასტიპენდიო ფონდი - 28 500 ლარი - სტიპენდია განისაზღვრება ყოველწლიური Portfolio Review-ს  რეიტინგით (Grade A – 50%, Grade B – 30%, Grade C – 20%) 

 

 • მედია ხელოვნების მიმართულების კურსდამთავრებულთა წლიური სტიპენდია - განისაზღვრება კურსდამთავრებულთა საბჭოს მიერ   

ბენეფიტები

 • ლექტორები/დამსაქმებლები - კრეატიული სარეკლამო ინდუსტრიის ვარსკვლავები
 • უცხოელი პროფესიონალის ვორქშოპი/მასტერკლასი (სემესტრში ერთი)
 • Boot Camps - 1 კვირიანი, გასვლითი სასწავლო კურსები 
 • Agency Day - შეხვედრები კრეატიულ სააგენტოებთან ინდუსტრიაში მიმდინარე სიახლეების გასაცნობად (თვეში ერთი) 
 • Playground - სტუდენტური სააგენტო, რომელიც სწავლის პროცესში ახორციელებს კომერციულ და არაკომერციულ პროექტებს (Learning by doing მეთოდი) 
 • სტარტაპ ლაბორატორია - იდეიდან  ინვესტორამდე
 • საერთაშორისო კონკურსებში მონაწილეობა - Young Glory, D&AD, Red Dot, PentaAwards, Young Lions (Cannes Lions) 
 • არტ დირექტორის პროფესიონალური პორტფოლიო პროგრამის დასასრულს  

გაიგე მეტი სტუდენტურ ფეისბუქ გვერდზე: Unlock 

სტუდენტების პორტფოლიოები ნახე af.gipa.ge-ზე http://af.gipa.ge/students;  


პროფილური გაცვლითი პროგრამები

მედია ხელოვნებაში 

AP University College Antwerp (Belgium, Antwerp)

უნივერსიტეტთან ევროკავშირის დაფინანსებით ხორციელდება “Erasmus +” პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც სტუდენტებს სრულად უფინანსდებათ ერთი სემესტრის გავლასთან დაკავშირებული ხარჯები, მათ შორის მგზავრობა, ცხოვრება და ყოველდღიური ხარჯები.

Darmstadt University of Applied Sciences

დარმშტადტის გამოყენებითი მეცნიერების უნივერსიტეტი, იგივე h_da, არის გამოყენებითი მეცნიერების უნივერსიტეტი, რომელიც მდებარეობს ქ. დარმშტადტში, გერმანია. h_da არის IT კლასტერის Rhine-Main-Neckar, "გერმანიის სილიკონის ველი" და ATHENE, IT  წევრი, რომელიც უსაფრთხოების უდიდესი კვლევითი ინსტიტუტია ევროპაში.

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2020 წელსზემოაღნიშნული შეთანხმების საფუძველზეორ უნივერსიტეტს შორის დაინერგა სტუდენტების გაცვლითი პროგრამარომლის ფარგლებშიყოველწლიურად შესაძლებელია 4-4 სტუდენტის გაგზავნა პარტნიორ უნივერსიტეტში სწავლების სრული სემესტრის გასავლელად.

Fontys University of Applied Sciences

ფონტისის გამოყენებითი მეცნიერების უნივერსიტეტი არის ჰოლანდიის გამოყენებითი მეცნიერების ერთ ერთი წამყვანი უნივერსიტეტი, სადაც 44000-ზე მეტი სტუდენტი სწავლობს ნიდერლანდების სამხრეთით მდებარე რამდენიმე კამპუსში. Fontys– ის სამი უდიდესი კამპუსი მდებარეობს  ეინდჰოვენში, ტილბურგსა და ვენლოში.

ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმსა და სტუდენტთა გაცვლის შესახებ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2020 წლის ოქტომბერშიზემოთ აღნიშნული შეთანხმების საფუძველზეორ უნივერსიტეტს შორის დაინერგა სტუდენტების გაცვლითი პროგრამარომლის ფარგლებშიყოველწლიურად შესაძლებელია 2-2 სტუდენტის გაგზავნა პარტნიორ უნივერსიტეტში სწავლების სრული სემესტრის გასავლელად.

თანამშრომლობის მიმართულებები: ICT, დიზაინი.

 

პროგრამის აღწერა:

დღევანდელ მსოფლიოში, მედიის მრავალფეროვნებასთან ერთად, ეფექტური ვიზუალური კომუნიკაცია ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი და გავრცელებული ფორმაა. ვიზუალური კომუნიკაციის პროგრამის მისიაა ახალგაზრდებს მისცეს საუკეთესო შემოქმედებითი და პრაქტიკული ცოდნა მათი პიროვნული განვითარებისთვის, ინტელექტუალური, პირადი და პროფესიული წარმატებისთვის. ქართული სარეკლამო/საკომუნიკაციო კრეატიული  ინდუსტრია ახალგაზრდაა, სულ რაღაც 15 წელია არსებობს მსოფლიო კრეატიული ინდუსტრიების რუკაზე. ვიზუალური კომუნიკაციის  (რეკლამა და საკომუნიკაციო დიზაინი) საბაკალავრო პროგრამის დიდი იდეა სწორედ ამ ინდუსტრიის გაძლიერებაზე და განვითარებაზეა ორიენტირებული. 

პროგრამა ვითარდება მარტივიდან რთულისკენ და მოიცავს სწავლების 3 ეტაპს:

პირველი ეტაპი (I- II სემესტრი) 68 კრედიტი - სავალდებულო საფუძვლები (Introduction to VC, Introduction Creative, Introduction Tech skills)

შესავალი ნაწილი სტუდენტებს უბიძგებს შეიმუშაონ ვიზუალური ექსპერიმენტული მიდგომა. სტუდენტი ითვისებს კომუნიკაციის უნარებს, თანამედროვე ვიზუალური კომუნიკაციის პოტენციალს, გამოსახულების შექმნის ხერხებს შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფით, მთელი რიგი კონკრეტული თემების საშუალებით. საველე ვიზიტები მუზეუმებში, გალერეებში და ფესტივალებზე ეხმარება მათ მიღებული ცოდნის გააზრებაში. 

მათ შორის:

*ინგლისური - 8 კრედიტი სტუდენტებისათვის, ვინც პრეტესტის საფუძველზე გამოავლენს ენის ცოდნას B1/B2 დონეზე, მათთვის ინგლისური სავალდებულოა, ხოლო  FCE, CAE დონის სტუდენტებისათვის დაინიშნება სასერტიფიკატო გამოცდა.

მეორე ეტაპი (III-VI სემესტრი) 59 კრედიტი - სავალდებულო პროფესიონალური (Development Creative, Development Tech skills)

გამოწვევა, სადაც სტუდენტები ავითარებენ სტრატეგიებს, ვიზუალურ გრაფიკულ, ციფრულ, ვიდეო, ინტერაქტიულ კონტენტს კომერციული და არაკომერციული  პროდუქტების, სერვისების ან ბრენდების  ღირებულებების/ფასეულობების შესაბამისად, სხვადასხვა საკომუნიკაციო არხების და ტექნოლოგიების გამოყენებით. 

მესამე ეტაპი (V-VI სემესტრი) 33 კრედიტი - პროფესიონალური გამოცდილება (Advanced Creative, Advanced Tech skills, Leadership)

დასკვნითი ფაზა, როდესაც სტუდენტები მუშაობენ რეალურ პროექტებზე/ბრიფებზე, რომლებიც შემუშავებულია ჩვენს პარტნიორ კომპანიებთან ერთად. ამ ეტაპზე სტუდენტები გამოხატავენ საკუთარ შემოქმედებით ხედვას, როგორც შემოქმედებითი ლიდერები (Art Director) (23 კრედიტი). ამავე დროს, ქმნიან პროფესიონალურ პორტფოლიოს, გაივლიან სავალდებულო სტაჟირებას პროგრამას პარტნიორ (არა მარტო) სააგენტოებში და სტაჟირების პროცესში იმუშავებენ პერსონალურ პროექტზე (პრაქტიკული კომპონენტი 10 კრედიტი).

თავისუფალი კრედიტები - 20 კრედიტს სტუდენტი აგროვებს მისთვის საინტერესო საგნების არჩევით (სწავლების მესამე ეტაპზე), როგორც პროგრამის ფარგლებში შეთავაზებული არჩევითი საგნებით ან მოდულებით (12 კრედიტი), ასევე, უნივერსიტეტის მასშტაბით, სხვა საბაკალავრო პროგრამების მიერ შეთავაზებული საგნებით (8 თავისუფალი კრედიტი). ინგლისურის FCE CAE დონის სტუდენტებისათვის, ვინც გათავისუფლდება ენის სასწავლო კურსებიდან, მათ შესაბამისი 8 კრედიტი უნდა დააგროვონ თავისუფალი არჩევითი საგნებით.

პროგრამის განხორციელებაში ჩართული პარტნიორი კომპანიები, კრეატიული სააგენტოები, დიზაინ და ფროდაქშენ სტუდიები:

 • Abk
 • Betterfly
 • Holymotors
 • Leavingstone
 • JWT Metro
 • Film Asylum
 • Postred
 • Redberry
 • Windfors
 • Kollectiv
 • Metrograph
 • Playmakers

საკონტაქტო პირი:

გიორგი შუბლაძე

ელ.ფოსტა: g.shubladze@gipa.ge 

მობ: 555 369797; 595 599655

4  წლიანი საბაკალვრო პროგრამა

 

რას ვისწავლი?

დადგმითი,  დოკუმენტური და ექსპერიმენტული მოკლემეტრაჟიანი ფილმების წარმოებას, თხრობის თანამედროვე ფორმებს: ტრანსმედია, მულტიმედია, იმერსიული რეალობა, 360’ ფილმი, და სხვა, ასევე, მოცემული ფორმატების პროდიუსირებას, ნამუშევრის დისტრიბუციას, საფესტივალო სტრატეგიას, დაფინანსების წყაროების მოძიების ხერხებს და მედიამეწარმეობას.

რა გეცოდინება?

გადაღება, მონტაჟი, განათება, სცენარი, ხმის ჩაწერა და მიქსი ინდუსტრიაში დამკვიდრებული პროგრამების გამოყენებით. ( Adobe Premiere, After effects, Photoshop, Illustrator, Adobe Animate, Adobe Aero, Adobe Xd,  Adobe Captivate,Protools, Nuendo 12  Izotope RX 9, DaVinci Resolve და სხვა)

ვინ ვიქნები?

შენ იქნები ვიზუალური კონტენტის მწარმოებელი, მონტაჟის რეჟისორი, ოპერატორი, სცენარის ავტორი, ხმის ოპერატორი, პროდიუსერი, მეორე რეჟისორი, საავტორო ფილმის რეჟისორი, მულტიმედიური და ქროსმედია პროდუქტების ავტორი.

რა არის პროგრამის კოდი აბიტურიენტთა ცნობარში?

აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამის კოდია - 1530101

რა ღირს სწავლა?

პროგრამის წლიური საფასური შეადგენს 5900 ლარს, თუმცა 2024 წლის 01.01-დან სწავლის წლიური საფასური გახდება - 7500 ლარი 

სასტიპენდიო ფონდი

 • პროგრამის ყოველწლიური სასტიპენდიო ფონდი 27 000 ლარი ლარი.

Portfolio Review რეიტინგი - Grade A – 50%, Grade B – 30%, Grade C – 20% 

 • მედია ხელოვნების მიმართულების კურსდამთავრებულთა სასტიპენდიო ფონდი

ბენეფიტები

 • ყოველწლიურად ერთი უცხოელი პროფესიონალის ვორქშოპი/მასტერკლასი საგნის ფარგლებში
 • გასვლითი ლექციები
 • საკუთარი პროექტების სტუდენტურ ფესტივალ GIPA DocU-ზე ჩვენება, ასევე ფიჩინგში მონაწილეობა და საკუთარი პროექტების განსახორციელებლად ფულადი ჯილდოს მოგების შესაძლებლობა.
 • საერთაშორისო ფესტივალებზე მონაწილეობის მხარდაჭერა. /პოსტპროდუქცია, საფესტივალო განაცხადების კოორდინაცია-
 • მიმდინარე რეალური პროექტების გადაღებებზე სხვა და სხვა პროფილით ასისტენტად მონაწილეობა.

სად გიპოვოთ?

სტუდენტების პორტფოლიოები ნახე აქ.

ვის შემიძლია ვეკონტაქტო?

პროგრამის კოორდინატორს, ნინო ქოჩიაშვილს

ელ.ფოსტა: n.kochiashvili@gipa.ge

მობ: 599 77 86 86ნინო ლიპარტელიანი

აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი

ელ-ფოსტა: n.liparteliani@gipa.ge;

მობ: +995 551 975 475;

გიორგი შუბლაძე 

აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამის კოორდინატორი

ელ. ფოსტა: g.shubladze@gipa.ge

მობ: +995 555 369797

თეონა ქირიკაშვილი

აუდიო  ვიზუალური მიმართულების კოორდინატორი
ელ. ფოსტა: teo.kirikashvili@gipa.ge
მობ: 551 17 72 09 

ლექტორები

ვახტანგ ხოშტარია

ვახტანგ ხოშტარია

სოფიო ჩერქეზიშვილი

სოფიო ჩერქეზიშვილი

დათო მაკარიძე

დათო მაკარიძე

თამარ ყურაშვილი

თამარ ყურაშვილი

მირიან ყენია

მირიან ყენია

თინათინ დგებუაძე

თინათინ დგებუაძე

მარიამ თევდორაშვილი

მარიამ თევდორაშვილი

ქეთევან გურამიშვილი

ქეთევან გურამიშვილი

თინათინ ნაჭყებია

თინათინ ნაჭყებია

ასისტენტ-პროფესორი/სატელევიზიო წარმ ...

ვასილ ჩუბინიძე

ვასილ ჩუბინიძე

ნინო გედევანიშვილი

ნინო გედევანიშვილი

აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნების ...

თამარ ბაბუაძე

თამარ ბაბუაძე

გიორგი პოპიაშვილი

გიორგი პოპიაშვილი

პროფესორი / პორტფოლიოს განვითარება ...

კახა კახაძე

კახა კახაძე

ლევან ლონდარიძე

ლევან ლონდარიძე

ლევან რატიშვილი

ლევან რატიშვილი

ნინო გორდელაძე

ნინო გორდელაძე

შოთა ჩინჩალაძე

შოთა ჩინჩალაძე

სტრატეგიული ბრენდინგი

გიორგი ჩინჩალაძე

გიორგი ჩინჩალაძე

ნანა იოსელიანი

ნანა იოსელიანი

ირაკლი სოლომონაშვილი

ირაკლი სოლომონაშვილი

თემო რუხაია

თემო რუხაია

მერი გიორგობიანი

მერი გიორგობიანი

დავით ბიბილაშვილი

დავით ბიბილაშვილი

ეკა ყიფიანი

ეკა ყიფიანი

გიორგი ქვლივიძე

გიორგი ქვლივიძე

პავლე გაბრიჭიძე

პავლე გაბრიჭიძე

გიორგი ავალიანი

გიორგი ავალიანი

ნიკოლოზ კუმბარი

ნიკოლოზ კუმბარი

რუსუდან ოსიაშვილი

რუსუდან ოსიაშვილი

ირაკლი ღარიბაშვილი

ირაკლი ღარიბაშვილი

ლევან ბახია

ლევან ბახია

დინარა მაღლაკელიძე

დინარა მაღლაკელიძე

პროფესორი / ვიზუალური ხელოვნების ის ...

სტუდენტური პროექტები

დაგვიკავშირდით