საჯარო პოლიტიკა

პროგრამაზე დაშვების აუცილებელი წინაპირობა:

 • ბაკალავრის დიპლომი, ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი ნებისმიერ სპეციალობაში - დიპლომის ასლი და ნიშნების ფურცელი;
 • ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობა, A ან B ტიპის ტესტის ჩაბარება და მინიმალური ზღვარის წარმატებით გადალახვა;
 • პირადობის მოწმობის ასლი
 • ფოტო 3x4-ზე
 • GIPA-ს შევსებული სააპლიკაციო ფორმა
 • შიდა საუნივერსიტეტო გასაუბრების და ტესტირების წარმატებით გავლა, სადაც შემოწმდება როგორც ინგლისური ენის (დონე - intermediate-B2), ასევე სტუდენტის სპეციალობის დაუფლებისათვის საჭირო ცოდნა, მოტივაცია. (ინგლისური ენის ტესტის ნიმუში)

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

 • ბაკალავრის დიპლომის ასლი;
 • შევსებული სააპლიკაციო ფორმა;
 • ბაკალავრიატის ნიშნების ფურცელი;
 • პირადობის მოწმობის ასლი;
 • ერთიან ეროვნულ გამოცდაში მონაწილეობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა - საბუთების მიღება

საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამაზე საბუთები მიიღება : 14 აგვისტოსდან 1 სექტემბერის ჩათვლით, 
11:00 დან 17:00 საათამდე. 
მის: იეთიმ გურჯის 7ბ. 
საკონტაქტო პირი : თედო სანიკიძე 598239540

მნიშვნელოვანი თარიღები :

1.საბუთების მიღება 14.08-01.09

2.ინგლისური ენის გამოცდა 4-5 სექტემბერი.

3.გასაუბრება 6-8 სექტემბერი

საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა გთავაზობთ:

საღამოს სწავლებას, დასაქმებული ადამიანებისთვის ინგლისურ და ქართულ ენებზე
კვალიფიციურ პროფესურას კონცენტრაციებს: ეკონომიკის, კულტურის, გარემოს დაცვისა და ჯანდაცვის პოლიტიკის მიმართულებით.
ახალი კონტაქტების შეძენას პროფესიული საქმიანობისთვის.


საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა შექმნილია სხვადასხვა საჯარო, კერძო, საერთაშორისო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებში დასაქმებული ადამიანებისათვის, რომელთაც სურთ მიიღონ ხარისხიანი განათლება საჯარო ადმინისტრირებაში, გაიღრმაონ თეორიული ცოდნა და შეიძინონ კარიერული წინსვლისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევები. საჭიროებათა შესწავლის საფუძველზე შექმნილი კურიკულუმი საშუალებას აძლევს კურსის მსმენელებს შეისწავლონ საჯარო პოლიტიკის განვითარება და ანალიზი, დაეუფლონ კვლევის თანამედროვე სტანდარტებს, გაეცნონ სოციალურ, პოლიტიკურ და ეკონომიკურ სფეროში არსებულ მნიშვნელოვან საკითხებს და გაიზიარონ დასავლეთის წარმატებული ქვეყნების საერთაშორისო გამოცდილება.

საჯარო პოლიტიკის კურსდამთავრებულები დასაქმებულნი არიან ისეთი ცნობილი ორგანიცაზიების წამყვან პოზიციებზე როგორიცა ეროვნული ბანკი, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტო, მსოფლო ბანკი და ა.შ.

საკონტაქტო პირი

ცირა ელისაშვილი

საჯარო პოლიტიკისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პორგრამების ხელმძღვანელი

ელ-ფოსტა: ts.elisashvili@gipa.ge

მობ: +995 599 706 377

ტელ: 2 49 75 00;

პროგრამის ღირებულება: 7900 ლარი (ორივე წელი)

საბანკო რეკვიზიტები:

სს „ თიბისი ბანკი“
საბანკო კოდი (მფო): TBCB GE 22
მიმღების დასახელება - ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
ანგარიშის ნომერი - GE84TB1100000110700419 / GEL

გადახდისას, დანიშნულებაში მიუთითეთ პირადი ნომერი და პროგრამის სახელწოდება.

საჯარო პოლიტიკის და ადგილობრივი თვითმმართველობის სამაგისტრო პროგრამები

საკონტაქტო პირი

ცირა ელისაშვილი

ელ-ფოსტა: ts.elisashvili@gipa.ge

მობ: +995 599 706 377

ტელ: 2 49 75 00;

პროგრამაზე დაშვების აუცილებელი წინაპირობა:

 • ბაკალავრის დიპლომი, ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი ნებისმიერ სპეციალობაში - დიპლომის ასლი და ნიშნების ფურცელი;
 • ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობა, A ტესტის ჩაბარება და მინიმალური ზღვარის წარმატებით გადალახვა;
 • პირადობის მოწმობის ასლი
 • ფოტო 3x4-ზე
 • GIPA-ს შევსებული სააპლიკაციო ფორმა
 • შიდა საუნივერსიტეტო გასაუბრების და ტესტირების წარმატებით გავლა, სადაც შემოწმდება როგორც ინგლისური ენის (დონე - intermediate-B2), ასევე სტუდენტის სპეციალობის დაუფლებისათვის საჭირო ცოდნა, მოტივაცია. (ინგლისური ენის ტესტის ნიმუში)

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

 • ბაკალავრის დიპლომის ასლი;
 • შევსებული სააპლიკაციო ფორმა;
 • ბაკალავრიატის ნიშნების ფურცელი;
 • პირადობის მოწმობის ასლი;
 • ერთიან ეროვნულ გამოცდაში მონაწილეობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა - საბუთების მიღება

საჯარო პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამაზე საბუთები მიიღება : 14 აგვისტოსდან 1 სექტემბერის ჩათვლით, 
11:00 დან 17:00 საათამდე. 
მის: იეთიმ გურჯის 7ბ. 
საკონტაქტო პირი : თედო სანიკიძე 598239540

მნიშვნელოვანი თარიღები :

1.საბუთების მიღება 14.08-01.09

2.ინგლისური ენის გამოცდა 4-5 სექტემბერი.

3.გასაუბრება 6-8 სექტემბერი

ლექტორები

ანანო გორგოძე

ანანო გორგოძე

საჯარო გამოსვლები, პრეზენტაციის უნარები

მარიამ სეხნიაშვილი

მარიამ სეხნიაშვილი

კვლევის მეთოდები

მაია ზავრაშვილი

მაია ზავრაშვილი

„სამოხელეო ეთიკა“

მამუკა მახათაძე

მამუკა მახათაძე

საჯარო ორგანიზაციების მენეჯმენტი

დავით ჯანდიერი

დავით ჯანდიერი

კონსტიტუციური სამართალი/ადამიანის უფლებების სამართალი; საერთაშორისო სამართალი; ადმინისტრაციული სამართალი, საჯარო სამართლის საფუძვლები.

ლევან სამადაშვილი

ლევან სამადაშვილი

ნანი მაჭარაშვილი

ნანი მაჭარაშვილი

საჯარო პოლიტიკის ანალიზი

ზვიად როგავა

ზვიად როგავა

საგადასახადო სამართალი

თინა ხიდაშელი

თინა ხიდაშელი

ნინო მირზიკაშვილი

ნინო მირზიკაშვილი

ცირა ელისაშვილი

ცირა ელისაშვილი

კულტურული მემკვიდრეობა და ქალაქის პოლიტიკა

სულხან სალაძე

სულხან სალაძე

რუსუდან წურწუმია

რუსუდან წურწუმია

მუსიკის ისტორია, ეთნომუსიკოლოგია, არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის პოლიტიკა და მენეჯმენტი

ნანა ბარამიძე

ნანა ბარამიძე

გიორგი ბაქრაძე

გიორგი ბაქრაძე

ეკონომიკის საფუძვლები, საერთაშორისო ეკონომიკა, მაკროეკონომიკა, მიკროეკონომიკა

თამარ კობერიძე

თამარ კობერიძე

არა-მომგებიანი ორგანიზაციების მართვა, პოლიტიკური ლობიზმი და ადვოკატირება, სამოქალაქო საზოგადოება: შესავალი

თამარ ჟვანია

თამარ ჟვანია

დაგვიკავშირდით