მოსამზადებელი კურსები გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამისთვის

22 იანვარი

ფსიქოლოგიის საფუძვლები 

 პროგრამის მიზნები:

პროგრამის მიზანია მონაწილეებმა მიიღონ  ცოდნა ფსიქოლოგიის საფუძვლებში.

კურსის მანძილზე მიღებული ცონდის და უნარების გამოყენებით მონაწილეები მზად იქნებიან  შემდგომი პროფესიული ზრდისთვის ფსიქოლოგიის სფეროში.

კურსი განკუთვნილია:

–      მათთვის, ვისაც არა აქვს ფსიქოლოგიური განათლება და სურვილი აქვს ჩააბაროს საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის(GIPA) სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამაზე („შრომის და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიის“ და „პოლიტიკური ფსიქოლოგიის“ განხრით).

–      ფსიქოლოგიის საფუძვლების ცოდნით დაინტერესებული პირებისთვის.

დამატებითი ინფორმაციისთვის გადადით შემდეგ ბმულზე: