შრომის კოდექსი საკანონმდებლო ცვლილებებიდან 5 წლის თავზე

01 ოქტომბერი

GIPA-სა და ა(ა)იპ „ინსტიტუციური განვითარებისა და მონიტორინგის ცენტრის“ ერთობლივი სემინარი:
„შრომის კოდექსი საკანონმდებლო ცვლილებებიდან 5 წლის თავზე“.
შეხვედრის დრო: 9 ოქტომბერი, სამშაბათი, 18:00 საათი
შეხვედრის ადგილი: ბროსეს ქ. #1, აუდიტორია #20.
სამუშაო ენა: ქართული
ხანგრძლივობა: 2 სთ.

მომხსენებლები: 
მიხეილ ჭიღლაძე (IDMC-ს თავჯდომარე, შრომით დავებზე სასამართლო პრაქტიკის კვლევის თანაავტორი, სილქ როუდ ჯგუფის იურისტი) 
გიორგი მირცხულავა (შრომით დავებზე სასამართლო პრაქტიკის კვლევის თანაავტორი, EY საქართველოს იურისტი)
ზურაბ სანიკიძე (საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, 2013 წლის შრომის კოდექსის საკანონმდებლო ცვლილებების ერთ-ერთი ავტორი).

განსახილველი საკითხები: შრომის კოდექსში შეტანილი ცვლილებები და მათი მიზანი; საქართველოს საერთაშორისო ვალდებულებები; შრომითი კანონმდებლობის შესაბამისობა საერთაშორისო სტანდარტებთან და სასამართლო პრაქტიკის მოკლე მიმოხილვა. 

სემინარზე დამსწრეთა რაოდენობა შეზღუდულია;
რეგისტრაციისთვის ან სხვა დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშრდით შემდეგ ნომერზე: 555 257 752

#GIPA #IDMC