საზაფხულო აკადემია ახალგაზრდა სპეციალისტებისათვის (SAYP)

31 აგვისტო, 2018

საზაფხულო აკადემია ახალგაზრდა სპეციალისტებისათვის (SAYP) შვედეთის საჯარო სააგენტოს, Svenska Institutet-ის იმ პროგრამის ნაწილია, რომელიც აღმოსავლეთ პარტნიორობის და ბალტიის ზღვის ქვეყნებში მმართველობის მიმართულებით ცნობიერებისა და კომპეტენციების ამაღლებას ისახავს მიზნად. ამ პროგრამის ფარგლებში, GIPA-ს სოციალურ მეცნიერებათა სკოლამ და გოთენბურგის უნივერსიტეტის საჯარო მმართველობის სკოლამ განახორციელეს ერთობლივი პროექტი: “მიგრაცია და ინტეგრაცია აღმოსავლეთ პარტნიორობის და ბალტიის ზღვის ქვეყნებში: ინკლუზიური საზოგადოებების განვითარების პოლიტიკური და ადმინისტრაციული გამოწვევები”.

პროექტი ითვალისწინებდა პოსტსაბჭოთა და აღმოსავლეთ ევროპის ახალგაზრდა სპეციალისტების  ანალიტიკური და პრაქტიკული უნარების განვითარების ხელშეწყობას, რაც, თავის მხრივ, ეფუძნებოდა სწავლებას: შვედი და ქართველი ლექტორების ლექციებსა და სემინარებს მიგრაციისა და ინტეგრაციის საკითხებზე, ქართველი პრაქტიკოსების გამოცდილების გაიარებას, საველე ვიზიტებს წეროვანსა და კოდაში, პრობლემაზე-დაფუძნებულ სავარჯიშოებს და მცირე პროექტებზე მუშაობას (20-31 აგვისტო 2018).