საზღვრისპირა პროექტის პრეზენტაცია სტამბულში

18 სექტემბერი

სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და პროფესიული სწავლების დეპარტამენტის ვიზიტი სტამბულში, თურქეთი

2018 წლის 13-14 სექტემბერს, ქალაქ სტამბულში, თურქეთი, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და პროფესიული სწავლების დეპარტამენტის თანამშრომლები - ნანა ქაშაკაშვილი და სერგო თურმანიძე, პროგრამა ევროკავშირის საზღვრისპირა თანამშრომლობის სამეზობლო ინსტრუმენტის ფარგლებში დაესწრენ შავი ზღვის აუზის ერთობლივი სამოქმედო პროგრამის 2014-2020-ის გახსნის ცერემონიას.

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და პროფესიული სწავლების დეპარტამენტი, როგორც წამყვანი ორგანიზაცია, პარტნიორ ორგანიზაციებთან: ELVA საზოგადოებრივი ჩრთულობა (საქართველო), VEDA (ბულგარეთი) და SMART (რუმინეთი) ერთად ახორციელებს  საზღვრისპირა თანამშრომლობის პროექტს: სავაჭრო შესაძლებლობების პილოტირება სოფლის მეურნეობაში თანამედროვე ინოვაციური ონლაინ პლატფორმის შექმნით - AgroNet-ს.