საშემოდგომო მობილობა 2018/2019

30 აგვისტო

ყურადღება!


2018-2019 საშემოდგომო მობილობაში მონაწილე დადებითი შედეგის მქონე სტუდენტების უნივერსიტეტში გამოცხადების ვადად განისაზღვრა 3, 4 და 5 სექტემბერი;